Informatyka na UTH w Radomiu

Przeglądasz informatyczne kierunki studiów w Radomiu? Dowiedz się więcej o kierunku Informatyka, który proponuje kandydatom na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

INFORMATYKA – studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne (Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki UTH)

Absolwent tego kierunku pozyska wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:

  • Informatyki, analityki systemów informatycznych, sieci komputerowych oraz programowania.
  • Projektowania stron internetowych i analizy baz danych.
  • Wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznych, kompetencji inżynierskich oraz narzędzi informatycznych w rozwiązywaniu problemów interdyscyplinarnych, realizacji projektów z pogranicza informatyki i inżynierii.

UTH zapewni Ci:

  • Połączenie teorii z praktyką. Za sprawą praktyk zawodowych odbytych w znanych przedsiębiorstwach zdobędziesz doświadczenie i umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.
  • Szerokie możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+ na studia i praktyki zagraniczne do wielu uczelni z krajów Unii Europejskiej tj.: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Węgier, Włoch.
  • Studia w przyjaznej atmosferze, miejsce w domu studenckim, możliwość rozwoju Twoich zainteresowań i hobby, uczestnictwo w życiu kulturalnym i sportowym Uczelni.

Jako absolwent będziesz dobrze przygotowana/przygotowany do podjęcia pracy jako informatyk, programista, specjalista systemów informatycznych i bazodanowych w małych i dużych firmach.
Po ukończeniu studiów znajdziesz zatrudnienie w firmach oraz instytucjach, których działalność związana jest z przetwarzaniem dużej ilości danych, w firmach z sektora IT, firmach telekomunikacyjnych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, instytutach naukowo-badawczych, korporacyjnych centrach badawczych, firmach handlowych i usługowych, jednostkach administracji publicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia