Kierunki studiów RzeszównewStudia medyczneStudia RzeszówTOP RzeszówTop studia

Kierunek lekarski w Rzeszowie

Najpopularniejszy wśród kandydatów kierunek lekarski studiować można w Rzeszowie wyłącznie na uczelni państwowej. Zanim wybierzesz studia na kierunku lekarskim warto poznać szczegóły tej propozycji.

Gdzie studiować kierunek lekarski w Rzeszowie?

Ofertę dla kandydatów na kierunek lekarski przygotował Uniwersytet Rzeszowski. Są to 6-letnie jednolite studia magisterskie prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Absolwent kierunku lekarskiego otrzymuje dyplom i tytuł zawodowy lekarza.

Po ukończeniu studiów przystępuje do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), a po jego zdaniu uzyskuje prawo wykonywania zawodu lekarza uprawniające do podjęcia pracy w zakładach opieki zdrowotnej, jak również w ośrodkach naukowo-badawczych, akademickich oraz klinikach wyższych uczelni medycznych.

Ukończenie studiów umożliwia podnoszenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w ramach specjalizacji lekarskich oraz kursów uzupełniających i dokształcających w różnych dziedzinach medycznych, a także kontynuację nauki na studiach trzeciego stopnia.

Studia lekarskie cieszą się wśród maturzystów ogromną popularnością. Dzięki nim przyszli lekarze odkrywają medyczne pasje, niosą pomoc ludziom i ratują im życie. Z zawodem lekarza nieodzownie związany jest prestiż i ogromne zaufanie społeczne, dlatego najlepszymi lekarzami zostają osoby odpowiedzialne, łatwo nawiązujące kontakty i współczujące. Dzięki studiom na kierunku lekarskim nauczysz się jak stawiać wstępne diagnozy, badać i leczyć chorych. Po odbyciu stażu będziesz miał okazję wyboru jednej z wielu specjalizacji m. in. chirurgii, pediatrii, ortopedii, neurologii czy psychiatrii.

Rekrutacja na kierunek lekarski na Uniwersytecie Rzeszowskim

Przedmiot obowiązkowy:
biologia – część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym*
Przedmiot dodatkowy:
chemia lub fizyka/fizyka z astronomią lub matematyka – jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata – część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym*
Kryterium dodatkowe:
język obcy nowożytny – zdany jako obowiązkowy lub dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

*O przyjęcie na kierunek lekarski mogą ubiegać się osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskały nie mniej niż 80 pkt rankingowych z przedmiotu obowiązkowego i dodatkowego

Kierunek lekarski w Rzeszowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Rzeszów. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Rzeszowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Rzeszowie:

Studia w Rzeszowie

Kierunki studiów w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Uczelnie Rzeszów

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia