Kierunki studiów ŁódźnewStudia ŁódźStudia medyczne

Kierunek lekarsko-dentystyczny w Łodzi

Dla osób, które marzą o pracy jako stomatolog ofertę studiów – kierunek lekarsko-dentystyczny przygotował Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Kierunek lekarsko-dentystyczny służy temu, aby:

 • zdobyć wiedzę ogólną z zakresu medycyny oraz nauk przyrodniczych, która przyda Ci się w wykonywaniu zawodu stomatologa,
 • uzyskać pogłębioną wiedzę z obszaru stomatologii – zarówno teoretyczną, jak i praktyczną,
 • nabyć wiedzę związaną m.in. z: prowadzeniem praktyki lekarza-dentysty, ochroną zdrowia czy prowadzenia badań,
 • uzyskać wykształcenie, które pozwoli rozpocząć pracy w zawodzie stomatologa.

Kierunek lekarsko-dentystyczny to studia:

 • trwające 5 lat (10 semestrów), realizowane w formie studiów jednolitych magisterskich, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym,
 • przeznaczone dla absolwentów szkół średnich, którzy zdali minimum dwa z czterech wymienionych przedmiotów maturalnych na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka, matematyka,
 • umożliwiające zdobycie zatrudnienie w państwowych i prywatnych placówkach medycznych, a także ośrodkach badawczo-rozwojowych itp.,
 • po ukończeniu których absolwent może ubiegać się o uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Studia na kierunku lekarsko – dentystycznym trwają 5 lat (10 semestrów). Absolwenci uzyskują dyplom oraz tytuł zawodowy lekarza dentysty. Przyznanie pełnych praw zawodowych jest możliwe jest po odbyciu rocznego stażu podyplomowego oraz otrzymaniu pozytywnego wyniku z Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Państwowego.

Absolwenci mogą podejmować pracę jako lekarze dentyści we własnych gabinetach lub w większych przychodniach czy klinikach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Po ukończeniu studiów można również znaleźć zatrudnienie  w instytucjach badawczych, ośrodkach badawczo – rozwojowych, instytucjach zajmujących się propagowaniem edukacji prozdrowotnej.

Atrakcyjnym kierunkiem jest rozwój naukowy, skoncentrowany np. na rozwoju nowych technologii w stomatologii lub badaniem nowych metod diagnostyki i leczenia poszczególnych chorób.

W procesie rekrutacji wymagane są dwa z czterech przedmiotów (do wyboru):

 • Biologia poziom rozszerzony – 200 pkt*
 • Chemia poziom rozszerzony – 200 pkt*
 • Matematyka poziom rozszerzony- 200 pkt*
 • Fizyka poziom rozszerzony – 200 pkt*

*Maksymalna liczba punktów z przedmiotu (1% = 2pkt)

Przelicznik dla: „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005: wyniki na świadectwie dojrzałości są przeliczane następująco: poziom podstawowy 1 % = 1 pkt, poziom rozszerzony 1% = 2 pkt rekrutacyjne

Wymagany j. polski – poziom podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej.

Kierunek lekarsko-dentystyczny w Łodzi

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Łódź. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia