Kierunki studiów WarszawanewStudia filologiczneStudia humanistyczneStudia lingwistyczneStudia Warszawa

Lingwistyka stosowana w Warszawie

Wybierz studia w Warszawie, na których doskonalić będziesz znajomość dwóch języków obcych!

Studia na kierunku lingwistyka stosowana prowadzi Uniwersytet Warszawski (Wydział Lingwistyki Stosowanej UW).

Studia te przyporządkowane są do dziedziny nauk humanistycznych w dyscyplinach językoznawstwo (dyscyplina wiodąca) oraz literaturoznawstwo. Studia na kierunku lingwistyka stosowana umożliwiają studiowanie dwóch języków obcych: pierwszego (tzw. język B) i drugiego (tzw. język C).

Na kierunku realizowane są następujące specjalności – począwszy od semestru drugiego:

Przekład i technologie tłumaczeniowe – w językach:

  • angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski – jako język B, czyli studiowany pierwszy język obcy;
  • angielski, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, rosyjski, szwedzki, Polski Język Migowy (PJM) – jako język C, czyli studiowany drugi język obcy; język japoński, szwedzki i PJM studiowane są od podstaw;

Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne – w językach:

  • angielski, niemiecki, rosyjski, włoski – jako język B, czyli studiowany pierwszy język obcy;
  • angielski, niemiecki, niemiecki od podstaw, rosyjski, rosyjski od podstaw, włoski, włoski od podstaw – jako język C, czyli studiowany drugi język obcy.

Opcjonalna specjalność nauczycielska realizowana jest w jednym z języków (B albo C) bądź w dwóch językach (B i C):

  • angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Wybór tej specjalności – jako dodatkowej – student deklaruje po przyjęciu na kierunek.

Kandydat wybiera specjalność po wpisie na listę studentów. 

W ramach kierunku lingwistyka stosowana student doskonali znajomość dwóch języków obcych, uczestnicząc w zajęciach z kształtowania kompetencji komunikacyjnych, z fonetyki, gramatyki opisowej oraz kontrastywnej, a także podczas innych zajęć prowadzonych w studiowanych językach.

W ramach opcjonalnej specjalności nauczycielskiej student zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania języków obcych w ramach przedmiotów metodycznych i pedagogicznych.

Uczelnie prowadzące kierunek lingwistyka stosowana w Warszawie

O kierunkach filologicznych dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia filologiczne Warszawa.

Czytaj również

Interesujesz się językami obcymi, literaturą i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia filologiczne w Polsce.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Warszawie i woj. mazowieckim:

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia