Kierunki studiów Szczecinrodzaje studiów SzczecinStudiaStudia ścisłeStudia Szczecin

Studia ścisłe w Szczecinie

Studia ścisłe w Szczecinie znaleźć można na Uniwersytecie Szczecińskim. To właśnie na nim można zdobyć indeks, by zostać studentem na kierunku BIOTECHNOLOGIA, FIZYKA, MATEMATYKA.

Studia ścisłe w Szczecinie to głównie propozycja Uniwersytetu Szczecińskiego. Kandydaci zainteresowani studiami matematycznymi, fizycznymi czy związanymi z biotechnologii powinni ze szczególną wnikliwością prześledzić profil kształcenia na kierunku, zasady rekrutacji oraz potencjalne miejsca pracy, które czekać będą na absolwentów studiów.

Warto dokładniej prześledzić ofertę szkół wyższych ze Szczecina w kontekście kierunków związanych z naukami ścisłymi

Biotechnologia na Uniwersytecie Szczecińskim

Większość zajęć realizowanych na kierunku biotechnologia, prowadzonym przez Uniwersytet Szczeciński, to praktyczne zajęcia laboratoryjne, podczas których studenci poznają różne techniki eksperymentalne i korzystają z nowoczesnej aparatury badawczej. Biotechnologia stanowi podstawę dynamicznie rozwijającej się biogospodarki.

W trakcie studiów nauczysz się wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę podstawową z zakresu biologii, nauk ścisłych i technicznych, nowoczesnych metod biotechnologii (techniki in vitro, biologia molekularna, inżynieria bioprocesowa) i procesów biotechnologicznych, wykonywać prace badawcze z użyciem materiału biologicznego i nowoczesnej aparatury badawczej, podstaw biostatystyki i bioinformatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk biotechnologicznych, specjalistycznego języka angielskiego z zakresu biotechnologii.

Absolwenci tego kierunku zajmują się organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych w firmach przemysłu rolno-spożywczego, biomedycznego, biofarmaceutycznego
oraz gałęziach pokrewnych (biotechnologia środowiskowa), pracują w laboratoriach badawczych wykonujących analizy diagnostyczne z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury analitycznej, są przedstawicielami firm o charakterze ,,bio”, są też zatrudniani w jednostkach samorządowych na stanowiskach wymagających wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu biotechnologii.

Biotechnologia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (ZUT)

Absolwenci biotechnologii, którą ma w swojej ofercie ZUT w Szczecinie, będą przygotowani do pracy w jednostkach naukowo-badawczych przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych (przemysł spożywczy, paszowy, farmaceutyczny, kosmetyczny), laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi.

Biotechnologia jest dyscypliną naukową wykorzystującą procesy biologiczne na skalę przemysłową. Oznacza zastosowanie technologiczne, które używa systemów biologicznych, organizmów żywych lub ich składników, żeby wytwarzać lub modyfikować produkty lub procesy w określonym zastosowaniu.

Biotechnologia na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie

Biotechnologia medyczna to propozycja studiów, którą przygotował dla kandydatów Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Jest to interdyscyplinarny kierunek studiów, który pozwala zdobyć rozbudowaną wiedzę z pogranicza medycyny molekularnej czy współczesnych metod biologii eksperymentalnej. Studenci w trakcie nauki szczegółowo zapoznają się z inżynierią genetyczną, biologią komórki oraz bioinformatyką.

Dowiedzą się również, jak prowadzić badania naukowe, obsługiwać specjalistyczny sprzęt badawczy, a także jak wdrażać nowoczesne produkty biomedyczne. Absolwenci tego kierunku po zakończeniu nauki mogą podejmować aktywną współpracę z przedstawicielami różnorodnych branż – medycznej, farmaceutycznej czy diagnostyki laboratoryjnej. Absolwenci biotechnologii medycznej znajdą zatrudnienie także w przemyśle związanym z wytwarzaniem nowoczesnej aparatury diagnostycznej.

Kosmologia na Uniwersytecie Szczecińskim

Studia na kierunku kosmologia, który ma w swojej najnowszej ofercie Uniwersytet Szczeciński, pozwalają na zaznajomienie się ze współczesnymi modelami fizycznymi opisującymi ewolucję Wszechświata w skali globalnej, począwszy od chwili Wielkiego Wybuchu.

Absolwenci tego kierunku uzyskają gruntowną wiedzę z zakresu fundamentalnych teorii fizycznych, takich jak ogólna teoria względności Einsteina, teoria oddziaływań fundamentalnych, teoria strun, czy też teoria kwantowej grawitacji, będących podstawą dla aktualnie formułowanych modeli kosmologicznych. W programie studiów duży nacisk kładziony jest na kosmologię obserwacyjną, dzięki czemu absolwenci uzyskują umiejętność analizowania danych zebranych w trakcie obserwacji astronomicznych. Program uwzględnia również, istotny w dziedzinach zajmujących się badaniem przestrzeni kosmicznej, nurt astrobiologiczny, związany z badaniem możliwości istnienia życia poza Ziemią.

Listę kierunków ścisłych w Szczecinie znaleźć można poniżej.

Kierunki studiów ścisłych w Szczecinie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia ścisłe Szczecin. Interesujesz się matematyką, fizyką a może astronomią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ścisłe w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Szczecinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Szczecinie:

Studia w Szczecinie

Kierunki studiów w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Uczelnie Szczecin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia