Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

uczelnia publiczna, Szczecin

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, utworzony decyzją Sejmu RP w 2009 roku, przejął dziedzictwo dwóch uczelni tworzących podwaliny szkolnictwa wyższego na Pomorzu Zachodnim – Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej. Głównym atutem uczelni jest jakość kształcenia na najwyższym poziomie, gwarantowana przez wysoce wyspecjalizowaną kadrę naukową.

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, www.zut.edu.pl

Kierunki studiów - ZUT w Szczecinie

studia I stopnia

 • AQUACULTURE AND FISHERIES
 • ARCHITEKTURA
 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE
 • BIOTECHNOLOGIA
 • BUDOWA JACHTÓW
 • BUDOWNICTWO
 • BUDOWNICTWO (INŻYNIER EUROPEJSKI)
 • CHEMIA
 • CHEMICAL ENGINEERING
 • CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA
 • ECONOMICS
 • EKONOMIA
 • ELEKTROTECHNIKA
 • ENERGETYKA
 • ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA
 • INFORMATYKA
 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁÓW I NANOMATERIAŁÓW
 • INŻYNIERIA POJAZDÓW BOJOWYCH I SPECJALNYCH
 • INŻYNIERIA PRODUKCJI W PRZEMYŚLE 4.0 – studia dualne
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • INŻYNIERIA TRANSPORTU
 • INŻYNIERIA W MEDYCYNIE
 • KYNOLOGIA
 • LOGISTYKA
 • MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • MECHATRONIKA
 • MIKROBIOLOGIA
 • OCEANOTECHNIKA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
 • OGRODNICTWO
 • PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA
 • PROJEKTOWANIE MATERIAŁOWE W KONSTRUKCJACH INŻYNIERSKICH
 • ROLNICTWO
 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
 • TELEINFORMATYKA
 • TRANSPORT
 • UPRAWA WINOROŚLI I WINIARSTWO
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • ZOOTECHNIKA

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni. Sprawdź UCHWAŁA NR 198 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2023/2024, poznaj terminy, opłaty i wszystkie inne ważne kwestie związane z rekrutacją na studia w nowym roku akademickim.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: zut.edu.pl/pion-prorektora-ds-ksztalcenia/dzial-ksztalcenia/studia-podyplomowe-i-inne-formy-ksztalcenia.html

Kontakt

ZUT w Szczecinie - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Studia w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim