Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

uczelnia publiczna, Szczecin

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, utworzony decyzją Sejmu RP w 2009 roku, przejął dziedzictwo dwóch uczelni tworzących podwaliny szkolnictwa wyższego na Pomorzu Zachodnim – Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej. Głównym atutem uczelni jest jakość kształcenia na najwyższym poziomie, gwarantowana przez wysoce wyspecjalizowaną kadrę naukową.

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, www.zut.edu.pl

Kierunki studiów - ZUT w Szczecinie

studia I stopnia

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni. Sprawdź UCHWAŁA NR 198 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2023/2024, poznaj terminy, opłaty i wszystkie inne ważne kwestie związane z rekrutacją na studia w nowym roku akademickim.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: zut.edu.pl/pion-prorektora-ds-ksztalcenia/dzial-ksztalcenia/studia-podyplomowe-i-inne-formy-ksztalcenia.html

Kontakt

ZUT w Szczecinie - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Studia w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim