Informatyka na ZUT w Szczecinie

Myślisz już o rozpoczęciu nauki w roku akademickim 2021/2022? Szczególnie interesują Cię informatyczne kierunki studiów w Szczecinie? Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ma swojej najnowszej ofercie kierunek informatyka, a w jego ramach atrakcyjne specjalności i profile kształcenia.

Wydział Informatyki ZUT to jedyny w Polsce Północnej, od Berlina po Gdańsk, wydział posiadający najwyższe uprawnienia akademickie w dyscyplinie informatyka – doktoryzujemy i habilitujemy. Prowadzimy na wysokim poziomie (wg Polskiej Komisji Akredytacyjnej, firm z branży IT oraz naszych absolwentów) kształcenie w stopniu inżynierskim, magisterskim i doktorskim. Co roku Wydział opuszcza około 250 absolwentów, których natychmiast, bez wyjątku, wchłania rynek pracy lub też otwierają oni swoje informatyczne firmy wzbogacając dynamicznie rosnący rynek IT Szczecina, Europy i świata. Kadry, które kształci Wydział, przygotowane są nie tylko do zaspokajania bieżących potrzeb otoczenia gospodarczego. Studenci WI wyposażeni są w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na sprawne funkcjonowanie w dynamicznie zmieniającej się szeroko pojętej informatyce.

INFORMATYKA – studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
Informatyka jest wszechobecna w życiu ludzi, gospodarce, biznesie i administracji. Ta wszechobecność musi przekładać się na zmiany w kształceniu kadr niezbędnych do projektowania, implementowania, wdrażania i integrowania systemów informatycznych. Co więcej musi nieuchronnie prowadzić do kształcenia uniwersalnego, ale z wyraźnymi elementami specjalizowania absolwentów kierunku informatyka. W odpowiedzi na te wyzwania Wydział Informatyki ZUT przebudował program nauczania i oferuje zupełnie nową ścieżkę edukacyjną. Kształcenie studentów odbywa się w ramach przedmiotów wspólnych dla wszystkich studentów kierunku informatyka oraz przedmiotów specjalnościowych. Przedmioty wspólne są umieszczone w programach studiów na semestrach 1-7. Natomiast od semestru 5 studenci są kształceni w ramach trzech specjalności i zdefiniowanych dla każdej z tych specjalności bloków przedmiotów obieralnych. Edukacja na studiach niestacjonarnych jest wydłużona o jeden semestr.

Na kierunku informatyka proponowane są trzy specjalności. W ramach każdej specjalności studenci mają możliwość profilowania swojej sylwetki:

Specjalność 1: Inżynieria Komputerowa (Computer Engineering)

  • Profil 1: systemy wbudowane (Embedded Systems Development),
  • Profil 2: sieci komputerowe (Computer Network).

Specjalność 2: Inżynieria Oprogramowania (Software Engineering)

  • Profil 1: programowanie i wytwarzanie oprogramowania (Programming and Software Development)
  • Profil 2: projektowanie i programowanie systemów równoległych, sieciowych i rozproszonych (Parallel, Networking and Distributed Systems Design and Programming)

Specjalność 3: Inżynieria Systemów Informacyjnych (Information Systems Engineering)

  • Profil 1: systemy webowe (Programming and Web Systems Development)
  • Profil 2: integrator systemów informatycznych (IT Systems Integrator)

Więcej informacji o tym kierunku studiów na stronie Wydziału Informatyki ZUT:
https://www.wi.zut.edu.pl/pl/dla-kandydata/kierunki-studiow/informatyka-studia-i-stopnia

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:


ZOBACZ RÓWNIEŻ: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia