Gdańska Szkoła Wyższa

NoweStudia GdańskStudia informatyczneStudia podyplomowe

Pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni – Gdańska Szkoła Wyższa

Celem studiów podyplomowych Pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni jest kształcenie osób wykonujących lub przewidzianych do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa w instytucji.

Read More
Studia GdańskStudia podyplomoweStudia społeczne

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – Gdańska Szkoła Wyższa

Gdańska Szkoła Wyższa proponuje kandydatom 2-semestralne studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Dowiedz się więcej!

Read More
KarieraNoweStudia GdańskStudia podyplomoweStudia rolnicze

Uwarunkowania i organizacja rolnictwa – Gdańska Szkoła Wyższa

Gdańska Szkoła Wyższa zaprasza na 2-semestralne studia podyplomowe na kierunku Uwarunkowania i organizacja rolnictwa, przeznaczone dla absolwentów kierunków nierolniczych.

Read More
Kierunki studiówKierunki studiów GdańskStudia GdańskStudia techniczneStudia z zarządzania

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Gdańska Szkoła Wyższa

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji pozwala zdobyć szerokie umiejętności z obszaru zarządzania realizowanego w podmiotach gospodarczych oraz inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. 

Read More
Kierunki studiów GdańskNowePolecane uczelnieRekrutacja na studiaUczelnieUczelnie GdańskUczelnie niepubliczne

Gdańska Szkoła Wyższa, kierunki studiów, rekrutacja

Gdańska Szkoła Wyższa proponuje kandydatom studia społeczne, logistyczne, pedagogiczne, prawnicze i z zarządzania.

Read More
Kierunki studiówKierunki studiów GdańskStudia GdańskStudia prawniczeStudia społeczne

Administracja – Gdańska Szkoła Wyższa

Chcesz biegle orientować się w przepisach prawa administracyjnego oraz realizować zadania administracji publicznej lub prywatnej? Wybierz studia na kierunku administracja w Gdańskiej Szkole Wyższej!

Read More
Kierunki studiówKierunki studiów GdańskStudia GdańskStudia społeczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Gdańska Szkoła Wyższa

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowuje absolwentów do rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem publicznym, ekonomicznym, politycznym, zdrowotnym, czy militarnym.

Read More
Kierunki studiówKierunki studiów GdańskStudia GdańskStudia prawnicze

Prawo w biznesie – Gdańska Szkoła Wyższa

Kierunek studiów prawo w biznesie pozwala zdobyć rzetelną wiedzę, umiejętności i kompetencje z dziedziny prawa, a także zarządzania, ekonomii i finansów.

Read More
Kierunki studiówKierunki studiów GdańskStudia GdańskStudia z zarządzania

Zarządzanie – Gdańska Szkoła Wyższa

Kierunek studiów zarządzanie, który ma w swojej ofercie Gdańska Szkoła Wyższa, przekazuje wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz pokrewnych dziedzin.

Read More
Kierunki studiówKierunki studiów GdańskNowerekrutacja 2024Studia GdańskUczelnieUczelnie Gdańsk

Kierunki studiów 2024 – Gdańska Szkoła Wyższa

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi studia prawnicze, społeczne, ekonomiczne, pedagogiczne i z zarządzania. Uczelnia z siedzibą główną w Gdańsku posiada również ośrodki zamiejscowe w Tczewie, Olsztynie, Słupsku i Braniewie.

Read More
Kierunki studiów GdańsknewStudia GdańskStudia prawnicze

Prawo w biznesie – studia w Gdańsku

Wybierz studia stanowiące doskonałe połączenie kompetencji prawniczych z wiedzą ekonomiczną oraz z zakresu nauk o zarządzaniu.

Read More
Kierunki studiówKierunki studiów GdańskUczelnieUczelnie GdańskUczelnie niepubliczne

Gdańska Szkoła Wyższa – rekrutacja, kierunki studiów

Gdańska Szkoła Wyższa za swoją misję obrała przygotowywanie studentów do pracy zawodowej dzięki przekazywaniu wiedzy teoretycznej i szerokiemu przygotowaniu praktycznemu.

Read More