Studia GdańskStudia podyplomoweStudia społeczne

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – Gdańska Szkoła Wyższa

Gdańska Szkoła Wyższa proponuje kandydatom 2-semestralne studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Dowiedz się więcej!

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to 2-semestralne studia podyplomowe, na które zaprasza Gdańska Szkoła Wyższa.

Absolwent studiów ma wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, która jest niezbędna do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zostaje wyposażony w wiadomości dotyczące organizacji pracy, prawa pracy, zna zagrożenia mogące wystąpić w danym miejscu pracy. Potrafi zastosować metody i zasady likwidacji zagrożeń w środowisku, umie przeprowadzić szkolenia oraz procedury prawne związane z wypadkami w pracy.

Przykładowe przedmioty:

 • Wypadkoznawstwo
 • Pomoc przedmedyczna
 • Ochrona przeciwpożarowa i wybuchowa
 • Ergonomia i organizacja pracy
 • Prawna ochrona pracy
 • Materialne środowisko pracy
 • Bezpieczeństwo w eksploatacji maszyn i urządzeń
 • Środki i sprzęt ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
 • Elementy pedagogiki i dydaktyki dorosłych
 • Komunikacja interpersonalna w miejscu pracy
 • Postępowanie pracownicze w organizacji
 • Podstawy socjologii psychologii pracy
 • Organizacja służby BHP
 • Filozofia bezpieczeństwa
 • Zagrożenia na stanowisku pracy
 • Aspekty ekonomiczne BHP
 • Zarządzanie logistyką i transportem

Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych upoważnia absolwentów – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 oraz z 2004 r. nr 246 poz. 2468) – do pełnienia funkcji inspektorów, starszych inspektorów oraz starszych specjalistów do spraw BHP w przedsiębiorstwach i innych jednostkach po spełnieniu dodatkowych wymagań dotyczących stażu pracy w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sprawdź inne STUDIA PODYPLOMOWE w GSW. Mogą Cię również zainteresować SZKOLENIA I KURSY.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: GDAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA NA STUDIA

CZYTAJ TAKŻE:

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku i woj. pomorskim:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia