Gdańska Szkoła Wyższa

Gdańska Szkoła Wyższa

Powstała w 2002 roku Gdańska Szkoła Wyższa oferuje studia w dziedzinie administracji, prawa, kryminalistyki i zarządzania. Zapoznaj się z oferowanymi kierunkami studiów.

GSW za swoją misję obrała przygotowywanie studentów do pracy zawodowej dzięki przekazywaniu wiedzy teoretycznej i szerokiemu przygotowaniu praktycznemu. Większość kierunków jest prowadzona zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym. Absolwenci GSW zajmują się rozwiązywaniem problemów ekonomicznych, społecznych i technicznych.

Kierunki studiów

studia I stopnia

  • ADMINISTRACJA
  • KRYMINOLOGIA
  • PRAWO W BIZNESIE
  • ZARZĄDZANIE
  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni.

Kontakt

Biskupia 24 b, 80-875 Gdańsk, Gdańska Szkoła Wyższa

Lokalizacja

Również w Trójmieście i województwie kujawsko-pomorskim

Zbliżające się wydarzenia