Gdańska Szkoła Wyższa

uczelnia niepubliczna, Gdańsk, Trójmiasto

Powstała w 2002 roku Gdańska Szkoła Wyższa oferuje studia w dziedzinie administracji, prawa, kryminalistyki i zarządzania. Zapoznaj się z oferowanymi kierunkami studiów.

ul. Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk, gsw.gda.pl

GSW za swoją misję obrała przygotowywanie studentów do pracy zawodowej dzięki przekazywaniu wiedzy teoretycznej i szerokiemu przygotowaniu praktycznemu. Większość kierunków jest prowadzona zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym. Absolwenci GSW zajmują się rozwiązywaniem problemów ekonomicznych, społecznych i technicznych.

Kierunki studiów - GSW w Gdańsku

studia I stopnia

studia II stopnia

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: gsw.gda.pl/pl/rekrutacja

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: https://gsw.gda.pl/pl/content/studia-podyplomowe-szkolenia

Kontakt

ul. Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk, Gdańska Szkoła Wyższa

GSW w Gdańsku - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Studia w Trójmieście i województwie pomorskim