Akademia Śląska

uczelnia niepubliczna, Katowice

ul. Rolna 43, 40-555 Katowice,
tel.: 32 20 25 034, 32 20 46 612, 32 25 22 874, faks: 32 25 22 875
rekrutacja@akademiaslaska.pl
www.wst.com.pl

Akademia Śląska (wcześniej: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach) zalicza się do wiodących na Śląsku w obszarze nauk technicznych i artystycznych. jest pierwszą w regionie, niepubliczną wyższą uczelnią kształcącą przyszłych architektów, projektantów, specjalistów budowlanych, mechatroników oraz grafików.

O Uczelni

Systematycznie rozwijamy potencjał i ofertę edukacyjną naszej Uczelni, co daje szansę zwiększenia konkurencyjności Uczelni na rynku Polskim. Misją Uczelni jest tworzenie nowoczesnego systemu kształcenia licencjatów, inżynierów oraz magistrów odpowiadającego współczesnym europejskim standardom. Mając na uwadze wysokie wymagania jakie stawia specjalistom współczesny rynek pracy, studenci podczas studiów mają możliwość zapoznania się nowoczesnymi systemami wspomagania projektowania i technikami komputerowymi.

Uczelnia proponuje bogatą ofertą edukacyjną oraz preferencyjne warunki finansowania kształcenia na studiach dyplomowych pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych.

Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych nauka prowadzona jest na kierunkach: Budownictwo (studia inżynierskie i magisterskie), Architektura (studia inżynierskie i magisterskie), Architektura Wnętrz (studia licencjackie i magisterskie), Wzornictwo (studia licencjackie), Grafika (studia jednolite magisterskie), Informatyka (studia inżynierskie), Mechatronika (studia inżynierskie) oraz na Wydziale Nauk Medycznych na kierunku: Pielęgniarstwo (studia licencjackie), Ratownictwo medyczne (studia licencjackie) oraz na kierunku: Lekarskim (studia jednolite magisterskie).

Uczelnia posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych z dziedziny m. in.: architektury, projektowania, zarządzania nieruchomościami, mechatroniki, przemysłu odzieżowego oraz fotografii i grafiki.

Wizytówką Uczelni jest specjalnie opracowany program nauczania i wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, którą stanowią wybitni specjaliści wywodzący się ze śląskiego, krakowskiego, poznańskiego i łódzkiego środowiska akademickiego. Zbudowany na interdyscyplinarnej wiedzy, bogaty program studiów, przygotowuje studentów do przyszłej pracy zarówno teoretycznie, jak i praktycznie.

Misją Uczelni jest stworzenie nowoczesnego systemu kształcenia specjalistów odpowiadających współczesnym europejskim standardom.

Przygotowując studentów do pracy za granicą, nauka języków obcych w AŚ prowadzona jest z podkreśleniem specjalistycznej i fachowej terminologii.

Kierunki studiów

BUDOWNICTWO – studia I i II stopnia
Specjalności:

  • Budownictwo mieszkaniowe

  • Nieruchomości

  • Drogi i autostrady

  • Renowacja i modernizacja

  • Zarządzanie inwestycjami

  • Drogi kolejowe

  • Systemy inteligentnego budynku

GRAFIKA – studia jednolite magisterskie

  • Grafika multimedialna i animacja 3D

  • Grafika reklamowa

  • Projektowanie wizualnych elementów gier

INFORMATYKA – studia I stopnia

  • Zarządzanie projektami IT (absolwent to osoba zarządzająca projektami)

  • Sieciowe systemy operacyjne i systemy baz danych w środowisku chmury (absolwent to administrator systemów, usług sieciowych, serwerów, infrastruktury informatycznej)

  • Programowanie gier i multimedia (absolwent to programista gier komputerowych/ osoba umiejąca efektywnie wykorzystać możliwości obliczeniowe komputerów do tworzenia treści multimedialnych)

  • Symulacje i modelowanie komputerowe w biomedycynie (absolwent potrafi efektywnie obsługiwać systemy informatyczne stosowane w medycynie/ potrafi stworzyć, zaprogramować i wdrożyć model dla celów biomedycznych w celu przeprowadzania symulacji i eksperymentów „in silico”)

  • Aplikacje mobilne i platformy internetowe (absolwent jest w stanie tworzyć systemy i usługi oferujące treści w sieci Internet wraz z tworzeniem aplikacji na urządzenia mobilne)

  • Tester oprogramowania (absolwent potrafi zaprojektować i przeprowadzać testy oprogramowania)

  • Business inteligence (absolwent potrafi wykorzystać istniejące rozwiązania IT i zaadaptować je do potrzeb przeprowadzania analiz biznesowych)

  • Cyberbezpieczeństwo (absolwent potrafi dokonać analizy ryzyka występowania podatności w poszczególnych elementach infrastruktury IT oraz przedsięwziąć odpowiednie dla zapewnienia bezpieczeństwa środki) – zabezpieczyć infrastrukturę

MECHATRONIKA – studia I i II stopnia

  • Samochody elektryczne i hybrydowe

  • Inżynieria medyczna

  • Kontrola i sterowanie w budynkach inteligentnych

  • Systemy inteligentne

  • Mechatronika pojazdów

  • Automatyka i sterowanie

  • Mechatronika przemysłowa

WZORNICTWO – PROJEKTOWANIE MODY, PROJEKTOWANIE BIŻUTERII – studia I stopnia

  • Projektowanie ubioru

  • Projektowanie biżuterii

ARCHITEKTURA – studia I i II stopnia

ARCHITEKTURA WNĘTRZ – studia I i II stopnia

PIELĘGNIARSTWO – studia I i II stopnia

KIERUNEK LEKARSKI – studia jednolite magisterskie

RATOWNICTWO MEDYCZNE – studia I stopnia

ZARZĄDZANIE – studia I i II stopnia

Rekrutacja na studia

Rekrutacja dla kierunków: Architektura Wnętrz, Architektura, Wzornictwo, Budownictwo, Grafika, Mechatronika, Informatyka, Pielęgniarstwo:
Pierwszy etap Rekrutacji prowadzony jest online.
Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowani są:

 • na podstawie złożonych dokumentów,
 • bez egzaminów wstępnych,
 • do wyczerpania limitów miejsc,
 • bez limitu wieku.

Rekrutacja dla kierunku Lekarskiego:
Pierwszy etap Rekrutacji prowadzony jest online.
Limit przyjęć określony jest na podstawie właściwego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.

Wszystkie szczegółowe informacje dot. warunków rekrutacji dostępne na stronie: https://www.wst.com.pl/rekrutacja/warunki_rekrutacji

Studia podyplomowe i kursy

Studia podyplomowe – szczegółowe informacje – http://www.wst.com.pl/studia_podyplomowe

STUDIA MBAMaster of Business Administration MBA – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Kursy i szkolenia – szczegółowe informacje – http://www.wst.com.pl/kursy

Video

Galeria

Akademia Śląska - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów