Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu

Dysponująca rewelacyjną lokalizacją oraz bogatym doświadczeniem w kształceniu studentów Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu daje możliwość zdobycia wykształcenia w dziedzinach artystycznej, życia społecznego, prawa i administracji. Zobacz, na jakich kierunkach!

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
Już sama nazwa Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych oddaje charakter oferty edukacyjnej uczelni: w jej murach kształcą się osoby chcące wiązać swoje życie zawodowe z szeroko rozumianym sektorem publicznym. Absolwenci uczelni to więc redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki.
Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby programy prowadzonych kierunków dopasować do aktualnych trendów na rynku pracy i w dziedzinach kształcenia studentów. Wraz ze swymi współpracownikami bierze też aktywny udział w edukacji społeczeństwa, np. w ramach programu MEDIOSFERA, organizując zajęcia z podstaw dziennikarstwa, prawa i działań w obszarze design.
Wysoki poziom kształcenia na uczelni zapewnia kadra naukowo–dydaktyczna składająca się z wyselekcjonowanych specjalistów w swych dziedzinach oraz uczelniany Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia. Dzięki współpracy WSUS z innymi ośrodkami akademickimi, firmami i instytucjami z dziedzin, w których oferowane są studia studenci mogą zdobywać umiejętności praktyczne nie tylko w murach uczelni, ale również poza nimi na terenie Polski i za granicą – chociażby w ramach programu Erasmus+.

Kierunki studiów

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

  • ARCHITEKTURA WNĘTRZ
  • DZIENNIKARSTWO DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH
  • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
  • PRAWO
  • WZORNICTWO

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni.

Kontakt

Również w Poznaniu

Zbliżające się wydarzenia