Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, rekrutacja, kierunki studiów

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie „Apeiron” ma wyraziście określoną misję. Powstała, by kształcić w zakresie szeroko rozumianego porządku oraz bezpieczeństwa w wymiarze społecznym oraz indywidualnym.

Domeną uczelni są studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne – studia licencjackie oraz studia magisterskie. Uczelnia zapewnia wszechstronny rozwój studentów, każdemu z nich dostarczając narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Jakie kierunki proponuje Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie?

Uczelnia prowadzi studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Proponowane są studia stacjonarne i niestacjonarne.

Studia I stopnia, trwające 3 lata wyższe studia zawodowe, umożliwiają osiągnięcie wyższego wykształcenia i otrzymania tytułu zawodowego licencjata.

Nauka w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” odbywająca się na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, daje szansę zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia pracy, m.in. w jednostkach organizacyjnych służb państwowych, w wojsku, w policji, straży miejskiej, straży pożarnej, w służbie celnej, w biurze ochrony rządu, w służbie więziennej, w straży granicznej, na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną, a także zapobieganiem i zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych.

Przedmioty realizowane na studiach dopasowane są tak, by student miał możliwość w trakcie 6 semestrów, zdobyć ciekawy zawód oraz jak najwięcej praktycznych zdolności.

Ukończenie studiów I stopnia uprawnia do kontynuowania nauki na studiach II stopnia i na studiach podyplomowych.

O uczelni dowiesz się więcej na apeiron.edu.pl/

 ul. Krupnicza 3
31-123 Kraków
tel. +48 12 422 30 68

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia