Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, kierunki studiów

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na stałe wpisała się w pejzaż łódzkiego szkolnictwa wyższego. Przesądza o tym ciekawa oferta kierunków studiów, dynamiczny rozwój i zaufanie pokładane w uczelni przez jej studentów.

Uczelnia powstała w 2006 i stale się rozwija. Poszerza swoją ofertę; stawiając na wysoką jakość kształcenia i praktyczną naukę zawodu z sukcesem wyprzedza konkurencję. Na studia z kosmetologii, dietetyki, pedagogiki, kryminologii, psychologii oraz prawa do WSBiNoZ w Łodzi rekrutują się  chętni z całego regionu a nawet z najdalszych zakątków Polski.

Uczelnia realizuje autorskie, nowoczesne programy studiów, przystosowane wymogów rynku pracy. Uczelnia dba o poziom zajęć, nowoczesność programów nauczania i jakość wiedzy prezentowanej przez studentów na egzaminach i zaliczeniach.

Kierunki studiów w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Studia jednolite magisterskie

  • psychologia
  • psychologia dla magistrów i licencjatów
  • prawo

Podstawowym celem kształcenia studentów na kierunku Psychologia jest organizacja wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania, analizowania i nazywania zjawisk psychologicznych oraz planowania, organizowania, realizacji i oceny skutków różnych form pomocy psychologicznej w zakresie rozwiązywania problemów psychologicznych o charakterze jednostkowym i społecznym.

Studia I stopnia

  • Dietetyka
  • Kosmetologia
  • Pedagogika
  • Kryminologia

Studenci tego kierunku zdobywają wszechstronną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, rozpoznawania zjawisk przestępczości kryminalnej, gospodarczej, narkotykowej, zorganizowanej oraz patologii społecznych. Uczą się, jak wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii czy socjologii do rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Studia II stopnia

  • Dietetyka
  • Kosmetologia
  • Pedagogika
Kryminologia – o nowym kierunku w ofercie WSBiNoZ opowiada Rektor prof. WSBiNoZ dr hab. W. Welskop

Uczelnia prowadzi również zajęcia na kierunku pedagogika w Filii WSBiNoZ w Rybniku.

Więcej informacji o uczelni, rekrutacji i kierunkach studiów na Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia