Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców w UG

Uniwersytet Gdański informuje o powstaniu nowej, ogólnouniwersyteckiej i pozawydziałowej jednostki, koordynującej wszystkie działania związane z nauczaniem jęz. polskiego jako obcego: Akademickiego Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców.  

– Zajęcia z zakresu języka polskiego i kultury polskiej mają nie tylko ułatwiać komunikację z polskimi współpracownikami, ale też umożliwić poznanie polskich tradycji, zwyczajów oraz poznać  dziedzictwo kulturowe, z którym stykają się cudzoziemcy mieszkający w Polsce – podkreśla rolę nowego Centrum w łonie uczelnidr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia UG.

Dotychczas kursy i szkolenia realizowane były na Wydziale Filologicznym UG, w Centrum Języków Obcych UG, w Fundacji FRUG oraz incydentalnie na innych wydziałach.  – Zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców prowadziło Centrum Języków Obcych UG oraz  Szkoła Języka Polskiego i kultury polskiej. teraz obie jednostki wspólnie, w nowym centrum będą kształcić. wszystkich chętnych do poznawania języka i kultury polskiej – informuje Prorektor dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG

Nowa jednostka – Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców będzie odpowiadało za nauczanie cudzoziemców jęz. polskiego jako obcego (kursy językowe), przeprowadzanie egzaminów certyfikatowych (także egzaminów na potrzeby UG), prowadzenie kursów, warsztatów oraz szkoleń metodycznych. A także koordynowanie działań związanych z realizacją programów studiów w zakresie jęz. polskiego jako obcego, np. studia dla studentów z Harbinu, organizowanie seminariów dla nauczycieli i lektorów uczących jęz. polskiego za granicą, seminariów i konferencji poświęconych językowi i kulturze polskiej, nauczaniu jęz. polskiego jako drugiego oraz tłumaczeniom, jak i upowszechnianie znajomości jęz. polskiego oraz kultury polskiej.

– Pomorze jest atrakcyjnym miejscem nie tylko do studiowania ale też realizacji planów zawodowych. Coraz liczniejsza jest grupa cudzoziemców, którzy osiedlają się w naszym regionie, a w raz z nimi przybywają tu ich najbliżsi – wyjaśnia Prorektor dr hab. Arnold Kłonczyński prof. UG. – Na kursy zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby  – ucząc się języka polskiego – poznać przeszłość Gdańska i jego współczesną ofertę kulturalną – dodaje Prorektor.

ACJPiKP podporządkowane będzie Prorektorowi ds. Współpracy Międzynarodowej, a kierowanebędzie przez dr Irenę Chawrilską z Wydziału Filologicznego. Powstanie specjalna strona www, z pełną ofertą. Nowa formuła organizacyjna pozwoli także na przygotowanie oferty centrum dla Związku Fahrenheita, co znacząco rozszerzy możliwości rozwoju.

Ewa Cichocka / Zespół Prasowy UG

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET GDAŃSKI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia