Filologia angielska we Wrocławiu

Filologię angielska we Wrocławiu wybiera wielu kandydatów. Trendy wyboru filologii obcej są zresztą podobne w praktycznie wszystkich miastach akademickich. Anglistyka króluje, jest topowym kierunkiem. We Wrocławiu proponują ją dwie uczelnie. Jedna państwowa, druga niepaństwowa – Uniwersytet Wrocławski oraz Wyższa Szkoła Bankowa.

Anglistyka na Uniwersytecie Wrocławskim

Na kierunku Anglistyka na Uniwersytecie Wrocławskim nauczysz się nie tylko języka angielskiego, bo oprócz zajęć praktycznych (konwersacje, wymowa, pisanie, słownictwo i gramatyka), UWr oferuje kursy tłumaczeniowe, dydaktyczne, językoznawcze, literaturoznawcze oraz kulturoznawcze. Na studiach stacjonarnych możesz wybrać jeden z trzech programów: program ogólny z blokiem przedmiotów fakultatywnych o charakterze językoznawczym lub literaturoznawczym (zajęcia do wyboru), program ze specjalnością tłumaczeniową lub program ze specjalnością język angielski w komunikacji profesjonalnej. Ponadto możesz uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w ramach opcyjnego kształcenia modułowego (moduł nauczycielski, który należy zrealizować na studiach I i II stopnia).

W ofercie dwie specjalności:

  • tłumaczeniowa
  • język angielski w komunikacji profesjonalnej

Filologia angielska w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Największa niepaństwowa wrocławska uczelnia posiada rozbudowaną ofertę studiów filologicznych. Wśród nich ważne miejsce zajmuje propozycja studiów anglistycznych. Proponowane są jako studia stacjonarne i niestacjonarne w dwóch wariantach. Dla tych, którzy chcą kontynuować naukę języka angielskiego oraz dla tych, co chcą się uczyć języka Szekspira od podstaw.

Na studiach będących kontynuacją możesz realizować wybrane przedmioty z czterech dostępnych specjalizacji zawodowych:

  • Amerykanistyka
  • Angielski z językiem francuskim
  • Język w środowisku biznesowym
  • Tłumaczenia i komunikacja w środowisku zawodowym

Na filologii angielskiej od podstaw możesz realizować wybrane przedmioty z dwóch dostępnych specjalizacji zawodowych:

  • Język w Social Media
  • Język w środowisku biznesowym

Intensywnej nauce języka angielskiego towarzyszy na studiach zawsze nauka innego języka obcego.

Co możesz robić po filologii angielskiej

Po anglistyce możesz zostać nauczycielem angielskiego, pracować jako tłumacz specjalistyczny, akademicki i literacki. Możesz także odnaleźć się w branży wydawniczej, w roli organizatora i propagatora kultury, ubiegać się o zatrudnienie w instytucjach samorządu lokalnego, turystyce, a także w czasopismach i mediach elektronicznych. Przygotowany będziesz do działalności wymagającej reprezentacyjnego zastosowania języka angielskiego (media, polityka) oraz działalności związanej z obsługą klienta w wielu branżach biznesu (np. bankowości). Będziesz posiadać kompetencje niezbędne do działań związanych z szeroko pojętą humanistyką i kulturą, na styku humanistyki, biznesu i twórczości, oraz komunikacji wielokulturowej, PR i HR.

Uczelnie prowadzące kierunek filologia angielska we Wrocławiu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia