Informatyka w WWSIS – profil praktyczny czy ogólnoakademicki?

Jakie studia informatyczne wybrać? Inżynierskie, czy licencjackie? Zastanawiasz się jakie są różnice pomiędzy profilem praktycznym i ogólnoakademickim?

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT

Kandydaci wybierający studia informatyczne często zastanawiają się, czy podjęcie ich nie oznacza konieczności poświęcenia wielu godzin wyłącznie na zgłębianie teorii. Bez obaw – nie ma drugich tak użytecznych studiów jak informatyka! Studia jednak rzeczywiście nie zawsze są nastawione na zdobywanie wiedzy przydatnej bezpośrednio na rynku pracy. Zależy to od ich profilu: ogólnoakademickiego lub praktycznego. Na czym polegają różnice między nimi i na który lepiej się zdecydować?

Charakter zajęć – naukowe kontra praktyczne

Jednym z kluczowych dla studiów terminów są punkty ECTS. Przedstawiają one wysiłek wymagany do zaliczenia poszczególnych przedmiotów, semestrów czy uzyskania tytułu zawodowego. Przeciętnie na 1 punkt ECTS przypada 25-30 godzin pracy studenta, a w semestrze jest ich około 30. W przypadku profilu ogólnoakademickiego ponad połowa wszystkich punktów jest przypisana do zajęć związanych z działalnością naukową uczelni, z kolei w ramach drugiego profilu są to zajęcia kształcące umiejętności praktyczne. Kierunek może być identyczny – automatyka i robotyka lub informatyka – studia tymczasem okażą się zupełnie różne. Wiadomo, że czym innym jest wiedza rozwijana pod kątem wystąpień konferencyjnych czy tworzenia publikacji i wniosków o granty, a czym innym ta nastawiona na rozwiązywanie problemów zawodowych czy pokonywanie kolejnych szczebli kariery na rynku IT. Warto to uwzględnić przy doborze odpowiedniego profilu. Wystarczy spojrzeć na przykład – załóżmy, że interesuje nas informatyka, studia inżynierskie, tryb stacjonarny. W tym przypadku trzeba zdobyć 180 punktów ECTS, może to być więc ok. 2200-2700 godzin spędzonych na uczeniu się odmiennych rzeczy i w innych celach!

Zdobywane umiejętności i forma przedmiotów

Profil ogólnoakademicki kładzie nacisk na kształcenie zdolności, które przydadzą się bezpośrednio w świecie nauki. Studenci stopniowo sami stają się badaczami i zwykle na etapie studiów magisterskich podejmują pierwsze próby publikowania artykułów, współorganizowania warsztatów, seminariów czy konferencji albo uczestniczenia w pracach ich promotorów lub opiekunów naukowych. Profil praktyczny zakłada z kolei jak najszybsze dostarczenie umiejętności przygotowujących do wejścia na rynek pracy i rozwoju zawodowego. Przekłada się to na znacznie większą liczbę ćwiczeń, warsztatów, laboratoriów i projektów interesujących dla przyszłego informatyka. Studia muszą też być prowadzone w warunkach zbliżonych do rzeczywistych – stąd zajęcia odbywają się w specjalistycznych pracowniach. Istotną różnicą są też praktyki. W przypadku profilu ogólnoakademickiego nie musi ich być, podczas gdy profil praktyczny zakłada 6 miesięcy stażu w trakcie studiów I stopnia i 3 miesiące podczas II stopnia. Jest to o tyle istotne, że praktyki są często przepustką do pierwszej pracy, zwłaszcza jeśli chodzi o studia informatyczne czy techniczne – czy to w firmie, w której student już zdołał się wykazać, czy w innej, która doceniła jego kompetencje na tle konkurentów.

Doświadczenie wykładowców

W przypadku profilu ogólnoakademickiego najważniejsze są oczywiście osiągnięcia naukowe nauczycieli. Im wyższy stopień, im bardziej prestiżowe czasopisma, w których publikują, im większe kwoty zdobyte na badania w ramach grantów, tym lepiej. Jeśli chodzi o profil praktyczny, wykładowcy mogą mieć zbliżone lub identyczne dokonania, ale ważniejszy jest fakt, że prowadzą je w dużej mierze specjaliści z branży ze sporym doświadczeniem spoza uczelni – wyniesionym z własnej działalności gospodarczej, przemysłu czy korporacji. W ramach profilu ogólnoakademickiego nie jest to konieczne, możemy więc trafić na zupełnie innego informatyka – studia praktyczne oznaczają więc odmiennych wykładowców.

Który profil jest lepszy?

Wszystko zależy od zainteresowań kandydata. Jeśli jego marzeniem jest ujrzeć swoje nazwisko w „Science”, być może zrobi lepiej, jeśli już od początku studiów zajmie się uprawaniem nauki i wybierze profil akademicki. Jeśli bardziej interesuje go zdobywanie umiejętności przydatnych na rynku pracy, znalezienie ciekawego stanowiska poza uczelnią i zdobywanie kolejnych awansów, większe szanse da mu drugi profil. WWSIS prowadzi wyłącznie kierunki praktyczne – są to automatyka i robotyka, bioinformatyka oraz informatyka, studia kształcące bezpośrednio na potrzeby zawodowe i gospodarcze.

(Informacja prasowa WWSIS “Horyzont”)

KIERUNKI STUDIÓW / SPECJALNOŚCI 2021/2022 w WWSIS

Zarejestruj się do 21 czerwca i skorzystaj z promocji – wybierz studia informatyczne we Wrocławiu:
REKRUTACJA NA STUDIA 2021/2022 – Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia