Inżynieria mechatroniczna – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Celem realizacji studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria mechatroniczna (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry pracującej przy projektowaniu i eksploatacji systemów mechatronicznych stosowanych w procesach produkcyjnych oraz systemów komputerowych w procesach technologicznych. Studia prowadzi Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki URK (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym).

Po ukończeniu studiów absolwent ma podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki, automatyki, sterowania, budowy maszyn, robotów i manipulatorów. Posiada umiejętności projektowania i programowania zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych oraz systemów komputerowych, stosowanych w systemach mechatronicznych, układów sterowania cyfrowego oraz podstaw ich programowania, realizacji etapów cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, w szczególności modelowania, prototypowania, eksploatacji i testowania komponentów mechanicznych i elektronicznych, eksploatacji i diagnozowania układów mechatronicznych oraz użytkowania systemów komputerowych stosowanych w produkcji. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w interdyscyplinarnych zespołach realizujących zagadnienia związane z projektowaniem oraz eksploatacją systemów mechatronicznych, stanowiących element składowy maszyn i urządzeń oraz w zespołach realizujących zadania z zakresu systemów informatycznych w procesach technologicznych. Może podjąć pracę w przemyśle żywnościowym o zaawansowanych technologiach, z rozwiązaniami mechatronicznymi oraz w przedsiębiorstwach wykorzystujących systemy komputerowe do realizacji procesów technologicznych. Zna język obcy na poziomie B2 oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Więcej informacji: INŻYNIERIA MECHATRONICZNA NA URK

Zobacz również: UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE – REKRUTACJA NA STUDIA 2021/2022

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia