Kierunki studiów GdańskStudia GdańskStudia geograficzne

Geografia w Gdańsku

Chcesz wybrać studia na kierunku geografia w Gdańsku? Czy warto decydować się na studia geograficzne? Geografia w Gdańsku – gdzie studiować?

Jedyną gdańską uczelnią wyższa, która proponuje kandydatom studia na kierunku geografia jest Uniwersytet Gdański. Czego się nauczysz na tych studiach?

Geografia na Uniwersytecie Gdańskim

Studia I stopnia na kierunku geografia na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego dostarczają unikalnej i specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania środowiska życia człowieka, wpisując się w ideę i cele zrównoważonego rozwoju. Studia opierają się na zajęciach, prowadzonych przez ekspertów w swojej dziedzinie w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych, laboratoriach i pracowniach komputerowych.

Program obejmuje ponadto 270 godzin zajęć praktycznych w terenie, z których większość odbywa się w Stacji Limnologicznej w Borucinie, wyposażonej w nowoczesny sprzęt badawczy. Poza obowiązkowym tokiem studiów studenci Geografii mogą realizować specjalizację nauczycielską, której kontynuacja na II stopniu studiów geograficznych, umożliwia uzyskanie uprawnień do nauczania przedmiotu geografia.

Studenci mogą skorzystać z programu Tutoring na WOiG oraz studiowania za granicą w ramach programów ERASMUS+ i MOST.

Studia na kierunku geografia umożliwiają zdobycie wykształcenia przydatnego w pracy w podmiotach gospodarczych zajmujących się:

  • ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego;
  • osłoną hydrometeorologiczną kraju;
  • planowaniem przestrzennym;
  • kształtowaniem warunków życia ludzi;
  • organizacją działalności społeczno-gospodarczej;
  • zarządzaniem kryzysowym
  • adaptacją do zmian klimatu i łagodzeniem jej skutków.

Szczegółowe informacje o tym kierunku znajdziesz na stronie prowadzącej go Uczelni:

Kierunek geografia w Gdańsku

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia geograficzne Gdańsk. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz  studia geograficzne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Gdańsku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku, Trójmieście:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia