Kierunek lekarski – poznaj zasady rekrutacji na uczelniach państwowych

Kierunek lekarski należy do tych kierunków medycznych, na który co roku aplikuje najwięcej chętnych. Studiowanie medycyny to prosta ścieżka do uzyskania społecznego prestiżu i całkiem dobrych zarobków. 18 polskich uczelni państwowych daje szansę na zdobycie zawodu lekarza.

Jeśli myślisz, że na uczelnie, które proponują kierunek lekarski obowiązują takie same zasady rekrutacji to jesteś w wielkim błędzie. Każda uczelnia ustala swoje własne i dlatego przed podjęciem decyzji o tym, na którą uczelnię chcesz aplikować warto sprawdzić, które przedmioty brane są pod uwagę w procesie rekrutacji. Przykładowo na Uniwersytecie Opolskim obowiązkowa jest biologia a do wyboru chemia lub fizyka. Brane są pod uwagę dwa przedmioty. Na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu pod uwagę bierze się trzy przedmioty. Obowiązkowa jest biologia i chemia a do wyboru fizyka lub matematyka.

Kierunek lekarski – przedmioty z matury w rekrutacji

 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, trzy przedmioty kierunkowe: biologia – egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym oraz chemia – egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym oraz matematyka lub fizyka i astronomia/fizyka – egzamin pisemny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (za poziom rozszerzony nie ma dodatkowych punktów)
 • CM Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, 1. biologia R lub matematyka R (0,55); 2. chemia R lub fizyka R lub fizyka i astronomia R lub matematyka R lub biologia R (0,45) – pod uwagę brane są dwa przedmioty po jednym z każdej grupy
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie, suma 3 wyników: obowiązkowo: biologia R, matematyka, do wyboru: chemia R, fizyka R
 • Uniwersytet Zielonogórski, dwa przedmioty R wybrane spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, dwa przedmioty z czterech do wyboru na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka lub fizyka
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,  dwa wybrane przedmioty spośród: biologia R, chemia R, fizyka R, matematyka R 
 • Uniwersytet Opolski, 1. biologia R; 2. chemia R lub fizyka R
 • Uniwersytet Rzeszowski, 1. biologia pisemna R; 2. jeden przedmiot pisemny R spośród: chemia, fizyka, matematyka; 3. kryterium dodatkowe przy przekroczonym limicie miejsc: język obcy nowożytny
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 3 przedmioty: biologia; chemia oraz fizyka lub matematyka
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, biologia R (50), chemia R (40), fizyka lub matematyka (P lub R) (10); dodatkowe kryterium w przypadku jednakowej liczby punktów: język polski (P lub R)
 • Gdański Uniwersytet Medyczny, biologia R oraz jeden do wyboru: chemia R, fizyka R, matematyka R
 • Uniwersytet Jagielloński, biologia, chemia oraz matematyka lub fizyka
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, biologia; chemia; fizyka lub matematyka
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, biologia – część pisemna (P lub R); chemia – część pisemna (P lub R); matematyka – część pisemna (P lub R)
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny, biologia R, chemia R, fizyka albo matematyka
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo biologia oraz jeden do wyboru: chemia lub matematyka lub fizyka
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, poziom rozszerzony z dwóch przedmiotów, w tym obowiązkowo biologia oraz do wyboru chemia lub fizyka/fizyka i astronomia
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, biologia R oraz jeden wybrany spośród: chemia R, fizyka R, matematyka R

Dowiedz się więcej o kierunkach bezpośrednio na stronach uczelni:

W zestawieni znajdują się także uczelnie niepaństwowe, które oferują kandydatom studia na kierunku lekarskim. Obecnie w Polsce są tylko cztery takie uczelnie. Dwie w Warszawie, po jednej w Krakowie i Katowicach.

Więcej informacji o studiach medycznych znajdziesz tutaj

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia