Kierunki studiów na Wydziale Ekonomicznym UWM w Olsztynie

Oferta edukacyjna kierunków ekonomicznych przygotowana przez olsztyńską uczelnię państwową skupia się na studiach dających możliwość szybkiego rozpoczęcia pracy w dziedzinie biznesu. Poznaj kierunki Wydziału Ekonomicznego UWM w Olsztynie.

Możliwość studiowania na kierunkach ekonomicznych w Olsztynie oferuje państwowy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM znajdziecie propozycję trzech kierunków: ekonomia, zarządzanie oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

Tak się składa, że wszystkie te kierunki zaliczamy do TOP kierunków studiów w Polsce. Należą do grupy tych, którymi interesuje się najwięcej kandydatów.

Ekonomia na UWM

Studiując na kierunku  ekonomia można uzyskać wszechstronną wiedzę z zakresu teorii ekonomii oraz istoty, uwarunkowań i praw procesu gospodarowania. Student poznaje zasady gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi, materialnymi, jest przygotowywany do prowadzenia analiz ekonomicznych, formułowania opinii dotyczących problemów gospodarczych w skali mikro i makroekonomicznej, podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych.

Proces kształcenia przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych), zarówno w kraju jak i za granicą. Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Nauka języków obcych pozwala absolwentom na swobodne funkcjonowanie w europejskiej (globalnej) przestrzeni społeczno-gospodarczej. W trakcie studiów kształtowana jest etyczna i społeczna odpowiedzialność zawodowa. Absolwenci są przygotowani do kontynuacji kształcenia na różnych specjalnościach studiów drugiego stopnia.

Kierunek zarządzanie na UWM

Ten popularny kierunek studiów można na UWM studiować zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Więcej o kierunku dowiedzieć się można z jego opisu, w którym sformułowany został obraz absolwenta.

Kształcenie na kierunku zarządzanie  pozwala uzyskać wszechstronną wiedzę z zakresu teorii zarządzania oraz rozwiązywania problemów współczesnych przedsiębiorstw w aspektach organizacyjnym, prawnym, finansowym, psychologicznym i społecznym.

Absolwent potrafi identyfikować oraz interpretować problemy współczesnej gospodarki, zarówno w skali lokalnej, krajowej, jak i światowej. Jest przygotowany do kierowania pracami zespołów ludzkich, przewidywania przyszłych stanów i procesów oraz symulowania ich wpływu na efekty kierowanego zespołu.

Potrafi tworzyć i realizować strategię, przeprowadzać badania marketingowe, zarządzać czynnikami produkcji oraz dokonywać analiz finansowych. Posiada umiejętność prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów i współpracy z partnerami przedsiębiorstwa. Proces kształcenia przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych), zarówno w kraju jak i za granicą.

Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Nauka języków obcych pozwala absolwentom na swobodne funkcjonowanie w europejskiej (globalnej) przestrzeni społeczno-gospodarczej. W trakcie studiów kształtowana jest etyczna i społeczna odpowiedzialność zawodowa.

Absolwenci są przygotowani do kontynuacji kształcenia na różnych specjalnościach studiów drugiego stopnia.

Zarządzanie i inżynieria produkcji na UWM

Trzeci z proponowanych przez Wydział Nauk Społecznych UWM kierunków to również bardzo popularne wśród maturzystów studia. Celem nauki na tym kierunku jest zdobycie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych oraz umiejętności menedżerskich. Poznaj sylwetkę absolwenta studió na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Absolwent posiada wiedzę w zakresie inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Posiada również umiejętności menedżerskie oraz umiejętności realizacji zadań z zakresu inżynierii produkcji, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych; nadzorowania obiektów i systemów zarządzania; doboru i szkolenia personelu; zarządzania kosztami, finansami i kapitałem; zarządzania przedsiębiorstwem; marketingu; logistyki; zarządzania inwestycjami rzeczowymi; formułowania zadań z zakresu technologii, zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności.

Absolwent jest przygotowany do: zarządzania procesami produkcyjnymi; organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych; udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w inżynierii wytwarzania.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kierunki studiów na Wydziale Ekonomicznym UWM w Olsztynie:

  • EKONOMIA
  • ZARZĄDZANIE
  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia ekonomiczne Olsztyn.

Interesujesz się ekonomią, finansami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia ekonomiczne w Polsce.

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia