Rachunkowość i controlling – poznaj kierunek studiów!

Plan i program studiów na kierunku rachunkowość i controlling dostarcza kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu rachunkowości i controllingu, wraz z ich wykorzystaniem dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwami.

Łącząc problematykę rachunkowości i controllingu kierunek ten uwzględnia fakt, że w środowiskach menedżerskich controlling staje się synonimem systemu zarządzania skutecznego w walce z kryzysem, inflacją, konkurencją i zmiennością otoczenia. Utożsamiany on jest z systemem wspomagania kadry menedżerskiej przy podejmowaniu decyzji istotnych dla działalności przedsiębiorstwa. Trafność tych decyzji uzależniona jest od posiadania wiarygodnej informacji tworzonej i raportowanej przez system rachunkowości.

Szukaj odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku Rachunkowość i controlling

Czego nauczysz się na studiach?

W których miastach można studiować kierunek Rachunkowość i controlling?

W ofercie których uczelni w Polsce znajdziesz kierunek Rachunkowość i controlling?

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunku Rachunkowość i controlling?


Czytaj więcej


Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia