Kierunki ekonomiczne w PolsceKierunki studiów w PolscenewPoznaj kierunekStudia ekonomiczne

Analityka biznesowa – ekonomiczny kierunek studiów

Studenci kierunku analityka biznesowa zdobywają szeroką wiedzę z zakresu metod analizy danych biznesowych, służących do przetwarzania danych w informacje istotne dla podejmowania decyzji oraz wspomagania przedsiębiorstw i pozostałych organizacji gospodarczych, w lepszym rozumieniu ich działalności oraz otoczenia rynkowego.

Absolwenci kierunku analityka biznesowa w czasie studiów nabywają wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie wykorzystywać narzędzia i techniki analityczne oraz łączyć wiedzę biznesową z posiadanymi kompetencjami analitycznymi. W szczególności potrafią pozyskiwać, selekcjonować i przetwarzać kluczowe dane oraz przekształcać je w informacje, wykorzystywać narzędzia klasy Business Intelligence do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa, analizować przebieg i efekty procesów biznesowych, a także przeprowadzać analizę ekonomiczną i finansową wspierającą decyzje menadżerskie.

Szukaj odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku analityka biznesowa

Czego nauczysz się na studiach?

W których miastach można studiować kierunek analityka biznesowa?

W ofercie których uczelni w Polsce znajdziesz kierunek analityka biznesowa?

Jakie są perspektywy zawodowe absolwentów kierunku analityka biznesowa?


Czytaj więcej


Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia