Studia historyczne w Częstochowie

Studia historyczne na kierunku historia oferuje wyłącznie Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Dla zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o wierzeniach w Starożytnej Grecji i Rzymie oraz historią chrześcijaństwa kierunek religioznawstwo na Akademii Polonijnej.

Wielu z Was zastanawia się może po co w ogóle studiować historię. Wyjaśnienie jest dosyć proste. Ukończenie kierunku historia zapewnia gruntowne wykształcenie humanistyczne i umożliwia zrozumienie wielu zjawisk współczesnego świata, mechanizmów polityki wewnętrznej i stosunków międzynarodowych oraz innych problemów współczesnej cywilizacji. Studia historyczne to również ciekawe wyzwanie intelektualne.

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie proponuje kandydatom do wyboru w trakcie studiów wiele ciekawych specjalizacji:

 • nauczycielska
 • archiwistyczna
 • krajoznawczo-turystyczna
 • rekonstrukcja historyczna
 • antropologia historyczna
 • militarioznawstwo
 • regionalistyka
 • historia narodów słowiańskich

Wybór następuje po III semestrze studiów stacjonarnych.

Perspektywy zawodowe w dużej mierze zależą od wybranej specjalności. I tak:

 • Absolwenci specjalności nauczycielskiej uzyskują wiedzę w zakresie dydaktyki historii, potrafią oryginalnie opracować i przeprowadzić zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem technik multimedialnych; znają tradycyjne oraz dostosowane do zreformowanego szkolnictwa metody ewaluacji. Absolwenci posiadają kwalifikacje do pracy w szkolnictwie i placówkach oświatowych; mają uprawnienia do nauczania historii na II etapie edukacyjnym (szkoła podstawowa)
 • Absolwenci specjalności archiwistycznej w archiwach zakładowych i równorzędnych – a także w administracji państwowej i samorządu lokalnego.
 • Absolwenci specjalności krajoznawczo-turystycznej mogą ubiegać się o uprawnienia przewodników terenowych i pilotów wycieczek. Specjalność ta znakomicie przygotowuje do pracy we wszystkich placówkach promocji regionalnej.
 • Absolwenci specjalności antropologia historyczna są przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach kultury, jednostkach samorządowych czy mediach jako pożądani specjaliści do badania zjawisk społeczno-kulturowych.
 • Absolwenci specjalności rekonstrukcja historyczna są przygotowani do pracy w: muzeach historycznych i wojskowych, domach kultury, centrach turystycznych innych placówkach organizujących inscenizacje i animacje jako animatorzy, warsztatach wytwarzających rekonstrukcje obiektów historycznych, antykwariatach prowadzących sprzedaż dawnej broni, mebli i innych zabytków materialnych, rekwizytorniach teatralnych i przy realizacji filmów historycznych.
 • Absolwenci specjalności militarioznawstwo są teoretycznie i praktycznie kształceni dla kadr Sił Zbrojnych, Narodowych Sił Rezerwy, formacji Policji Państwowej, Straży Miejskich, Straży Gminnych, komórek zarządzania kryzysowego przy organach administracji samorządowej, instytucji muzealnych, instytucji kultury oraz grup rekonstrukcyjnych.
 • Absolwenci specjalności regionalistyka zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu regionalistyki, znajdą zatrudnienie w instytucjach takich jak: muzea, ośrodki kultury, instytucje ds. promocji miasta i regionu, instytucje samorządu terytorialnego.
 • Absolwenci specjalności historia narodów słowiańskich znajdą zatrudnienie w instytucjach samorządowych, muzeach, instytucjach nauki, kultury, sztuki oraz instytucjach promujących integrację europejską

Po skończeniu studiów licencjackich naukę można kontynuować na studiach II stopnia.

Kierunki studiów historycznych w Częstochowie 2023

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia historyczne Częstochowa. Interesujesz się działalnością człowieka w przeszłości i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia historyczne w Polsce.

Czytaj również

Historia w Lublinie

Studia na kierunku historia dostarczają absolwentom bogatej wiedzy na temat…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Częstochowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Częstochowie:

Studia w Częstochowie

Kierunki studiów w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Uczelnie Częstochowa

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia