Psychokryminalistyka

Kierunek studiów psychokryminalistyka umożliwia zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu wielu dziedzin nauki, takich jak psychologia, kryminalistyka, kryminologia, prawo, socjologia, resocjalizacja, czy pedagogika.

O studiach: Psychokryminalistyka

Studia na kierunku psychokryminalistyka to przede wszystkim wykorzystanie zdobyczy psychologii do realizacji funkcji, jakie pełni kryminalistyka – usprawnienia procesów zapobiegania przestępczości (funkcja profilaktyczna), rozpoznawania przestępczości (funkcja rozpoznawcza) i wykrywania sprawców przestępstw (funkcja wykrywcza) oraz dowodzenia, że w istocie przestępstwo popełnili (funkcja dowodowa).

Po studiach

Program z pewnością zainteresuje np. funkcjonariuszy służb mundurowych, w codziennej pracy (służbie patrolowej, interwencyjnej, kryminalnej, dochodzeniowo-śledczej) stykających się z osobami, które weszły w konflikt z prawem, naruszają porządek społeczny, są w grupie ryzyka tego typu zachowań (np. nieletni zagrożeni demoralizacją, a także z ofiarami przestępstw.

Uczelnie, na których można studiować kierunek Psychokryminalistyka

Informacje o kierunkach

Miasta, w których można studiować kierunek Psychokryminalistyka

Mogą Cię zainteresować

Ze względu na proponowaną tematykę studiów na tym kierunku zainteresować Was mogą także inne propozycje podobnych kierunków.

No posts found!

Przejdź do strony o studiach psychologicznych w Polsce, tam znajdziesz również dużo ciekawych informacji.