Psychologia na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Poznaniu (studia magisterskie)

Oferta SWPS w Poznaniu w ramach studiów jednolitych magisterskich na kierunku psychologia to propozycja dla tych wszystkich, którzy marzą o podjęciu pracy psychologa.

Od czwartego roku studiów uczelnia umożliwia studentom wybór jednej ze specjalności. Na SWPS w Poznaniu b edziecie mieć do wyboru:

  • psychologia kliniczna dzieci i dorosłych
  • psychologia pracy i organizacji
  • psychologia wspierania rozwoju

Psychologia odkrywa mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pozwala poznać naturę człowieka i zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Wyjaśnia, co czujemy, jak postrzegamy samych siebie i osoby z naszego otoczenia oraz jak kontaktujemy się z innymi ludźmi. Bada wpływ emocji i motywacji na nasze działania, rozwój osobowości i temperamentu, różnice indywidualne i relacje międzyludzkie.

Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych

Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych zajmuje się diagnozą i terapią pacjentów z zaburzeniami zdrowia psychicznego. W jej ramach studenci uczą się o zaburzeniach psychicznych u dzieci, młodzieży i dorosłych, z uwzględnieniem przyczyn i mechanizmów prowadzących do pojawiania się tych zaburzeń.

Psychologia pracy i organizacji

Psychologia pracy i organizacji pozwala zrozumieć, w jaki sposób ludzie funkcjonują w świecie organizacji. Koncentruje się na rozumieniu kluczowych mechanizmów zachowań i dostarcza wielu praktycznych treści dotyczących wpływu pracy zawodowej na jakość życia.

Psychologia wspierania rozwoju

Studenci dowiadują się, jak zapobiegać i przeciwdziałać problemom, jakie napotykamy w różnych okresach naszego życia, zarówno w pracy, w szkole, jak i w domu. Poznają metody służące do samorozwoju, a także techniki wspierania rozwoju innych. Zdobywają wiedzę o kryzysach rozwojowych i egzystencjalnych. Uczą się, jak prowadzić grupy wsparcia. Zaznajamiają się z metodami aktywizowania seniorów. Poznają podstawy psychoedukacji i promocji zdrowia. Zdobywają wiedzę z zakresu psychodietetyki oraz psychoseksuologii.

Zasady rekrutacji na studia psychologiczne SWPS

O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, która powstaje na podstawie wyników z egzaminu maturalnego. SWPS przyjmuje kandydatów z największą liczbą punktów, w ramach określonego limitu miejsc. Liczą się wyniki z części pisemnej z 2 najlepiej zdanych przedmiotów. Wyniki przeliczane są na punkty kwalifikacyjne. W przypadku osób z jednakową liczbą punktów, dodatkowo mogą być uwzględniane wyniki z trzeciego pisemnego egzaminu maturalnego. (więcej o nowych zasadach rekrutacji).

Chcesz poznać inne kierunki przygotowane dla kandydatów przez uczelnię, zobacz profil:

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Poznaniu

Źródło informacji: materiały SWPS

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia