Kierunki studiów KrakówStudia humanistyczneStudia Kraków

Kulturoznawstwo – studia w Krakowie

Kierunek studiów kulturoznawstwo można w Krakowie studiować na wielu uczelniach i można śmiało stwierdzić, że miasto pod tym względem wyróżnia się na tle innych ośrodków akademickich. Poznaj szczegóły dotyczące oferty tego kierunku na kilku krakowskich uczelniach.

Studia na kulturoznawstwie mogą być adresowane do osób, które są wrażliwe na różnorodność otaczającego nas świata i skłaniają się do próby zrozumienia tej różnorodności. Mogą również być adresowane – tak jak to się dzieje w przypadku kulturoznawstwa międzynarodowego – do osób, które w życiu zawodowym realizować się będą w środowisku wielokulturowym. Kulturoznawstwo to także refleksja nad takimi aspektami życia jak aspekt językowy i komunikacyjny oraz relację współczesnej kultury i nowych mediów, podstawowych problemów cyberkultury i cyberspołeczeństwa.

Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim

UJ proponuje kandydatom dwa kierunki związane z kulturoznawstwem. Są to kulturoznawstwo międzynarodowe oraz kulturoznawstw – teksty kultury. Ten pierwszy kierunek krótko scharakteryzowany jest jako interdyscyplinarne studia humanistyczne oferujące wszechstronną formację intelektualną oraz kształtowanie praktycznych umiejętności w obszarze zagadnień związanych z kulturą w przestrzeni międzynarodowej. Kierunek proponuje spójny zestaw przedmiotów z zakresu historii kultury i sztuki, krytyki kultury oraz zagadnień związanych z kulturą współczesną ze szczególnym uwzględnieniem kultury audiowizualnej. Wyjątkowość planu tych studiów polega na nacisku kładzionym na rozwijanie umiejętności komunikacji w językach obcych.

Kulturoznawstwo – teksty kultury to kierunek pozwalający poznać, zrozumieć i poddać krytycznej refleksji mechanizmy rządzące kulturą najnowszą, zarówno rodzimą, jak globalną. Studia, które proponuje Wydział Polonistyki UJ mają mocno zindywidualizowany charakter. Możesz jako student wybrać spośród 9-10 bloków własne ścieżki tematyczne i rozwijać swoje konkretne zainteresowania.

Studia kulturoznawcze na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Studia na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach opisane są jako te, dzięki którym absolwent zdobędzie ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Kulturoznawstwo również na AGH w Krakowie

W większości na AGH w ofercie znaleźć można kierunki techniczne. Ale jest też kulturoznawstwo – kierunek prowadzony przez Wydział Humanistyczny AGH , który scharakteryzowany jest jako kierunek dający absolwentom wiedzę z zakresu: wszechstronnie rozumianego fenomenu kultury, włączając w to aspekt językowy i komunikacyjny oraz relację współczesnej kultury i nowych mediów, podstawowych problemów cyberkultury i cyberspołeczeństwa, najważniejszych teorii antropologicznych, filozoficznych i socjologicznych oraz ich powiązań z dziedziną kulturoznawstwa, historii kultury, historii i teorii sztuki oraz teatrologii, teorii literatury, muzykologii, praktycznych aspektów związanych z funkcjonowaniem instytucji kulturalnych, takich jak galerie sztuki, muzea, festiwale oraz podmiotów wspierających kulturę, problematyki marketingu kultury i public relations.

Kierunek kulturoznawstwo w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach humanistycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia humanistyczne Kraków. Interesujesz się kulturą, pociąga cię filozofia i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia humanistyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia