Logistyka we Wrocławiu

Interesują Cię studia logistyczne? Wybierasz się na studia na kierunku logistyka we Wrocławiu? Nie wiesz czym się różnią kierunki na poszczególnych wrocławskich uczelniach wyższych? Lektura tego artykułu rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości.

Gdzie studiować kierunek logistyka we Wrocławiu?

Kierunek logistyka znajdziesz zarówno na wrocławskich uczelniach publicznych (Akademia Wojsk Lądowych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), jak również w ofercie uczelni niepublicznych (Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu). Dowiedz się więcej.

Logistyka w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu – studia cywilne

Studia cywilne I stopnia na kierunku logistyka, prowadzone przez AWL, przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć wiedzę specjalistyczną, umiejętności oraz kwalifikacje umożliwiające pracę na stanowiskach kierowniczych/menedżerskich w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach publicznych czy zakładach przemysłowych w sektorze logistyki. Ponadto studia przygotowują studentów do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie”, które są także prowadzone na Wydziale Zarządzania.

Specjalności (wybór po drugim semestrze studiów):

 • logistyka systemu obronnego
 • systemy transportowe w logistyce

Logistyka w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu – studia wojskowe

Studia wojskowe I stopnia na kierunku logistyka, które prowadzi Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, przeznaczone są dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w zakresie wykonywania zadań w warunkach jednostki wojskowej, dowodzenia oraz organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowo-wychowawczej do szczebla plutonu logistycznego lub młodszego oficera finansowego, po ukończeniu studiów drugiego stopnia. Studia gwarantują zdobycie wiedzy specjalistycznej i umiejętności niezbędnych do objęcia pierwszych stanowisk służbowych przewidzianych dla oficerów młodszych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej). Ponadto przygotowują słuchaczy do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie”, które są także prowadzone na Wydziale Zarządzania.

Studia realizowane są w specjalności „Dowodzenie pododdziałami” w korpusie osobowym logistyki w grupie osobowej ogólnologistycznej.

Logistyka w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu już od 20 lat kształci licencjatów, inżynierów i magistrów z zakresu nauk logistycznych. Profesjonalnie, z gwarancją jakości, na wysokim poziomie wykwalifikowana kadra naukowa przekazuje wiedzę z zakresu m.in.: logistyki globalnej, zaopatrzenia, dystrybucji, transportu, marketingowej, ekologistyki, logistyki odzysku, miejskiej oraz e-logistyki. W ramach studiów I stopnia na kierunku logistyka w MWSLiT dostępne są studia licencjackie lub inżynierskie.

Specjalności na studiach licencjackich:

 • Logistyka zakupów
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka handlu i dystrybucji
 • Systemy logistyczne
 • Logistyka humanitarna
 • Logistyka w awiacji
 • Zarządzeniem łańcuchem dostaw w branży automotive
 • Zarządzanie odpadami w branży automotive
 • Bezpieczeństwo w transporcie

Specjalności na studiach inżynierskich:

 • Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw
 • Automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych

Logistyka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Program kierunku logistyka, który proponuje Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ma nowoczesny i oryginalny charakter. Przygotowuje studentów do pracy w przedsiębiorstwach zarówno produkcyjnych, handlowych, jak i usługowych, organizacjach gospodarczych, korporacjach międzynarodowych, a także w przedsiębiorstwach z sektora MŚP. Absolwenci uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego, w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Poznają istotę zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Absolwenci rozumieją istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, a także zasady sterowania przepływami rzeczowymi, informacyjnymi i finansowymi.

Moduły kształcenia:

 • Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • Metody ilościowe w logistyce
 • Jakość w logistyce
 • Usługi logistyczne

Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

W trakcie studiów na kierunku logistyka w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (studia inżynierskie) nauczysz się m.in. zarządzać łańcuchem logistycznym, opracowywać projekty grafiki inżynierskiej, projektować przestrzeń magazynową, mapować procesy logistyczne, czy też sporządzać prognozy popytu i sprzedaży. Poznasz również specjalistyczne oprogramowanie oraz metody zarządzania.

Specjalności:

 • Inżynieria procesów transportowych
 • Inżynieria systemów logistycznych
 • Logistyka międzynarodowa
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka transportu
 • Menedżer inżynierii procesów logistycznych

Logistyka w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu

Studia inżynierskie na kierunku logistyka w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to kompleksowa wiedza wspomagająca zarządzanie w nowoczesnych przedsiębiorstwach branży logistycznej oraz w działach logistyki pozostałych firm. Unikatowy system kształcenia oraz łączenie teorii z praktyką dają duże szanse na szybkie znalezienie pracy. Logistyka we Wrocławiu to okazja do rozwoju ścieżki zawodowej w jednym z najpiękniejszych miast Polski.

Specjalności:

 • Menadżer logistyki
 • Systemy informatyczne i technologie w logistyce

Czy warto studiować na kierunku logistyka?

Jeśli chcesz projektować i zarządzać operacjami logistycznymi w kraju i całej Europie lub ekscytują cię wyzwania i chcesz planować skuteczne strategie logistyczne dla małych i dużych firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, prawdopodobnie zainteresują cię właśnie studia na tym kierunku.

Wybierając studia na kierunku logistyka poznasz zasady zarządzania działalnością logistyczną. Nauczysz się sterować przepływem informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, logistyczną obsługą klienta, a także organizować operacyjną działalność oraz usprawniać zarządzanie logistyczne w obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa.

Zdobędziesz wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania.

Będziesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką (np. w firmach spedycyjnych, przewozowych) oraz instytucjach administracji, w których wymagana jest wiedza logistyczna.

Uczelnie prowadzące kierunek logistyka we Wrocławiu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia logistyczne Wrocław. Interesujesz się logistyką, transportem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia logistyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia