Kierunki studiów KatowiceStudia Katowicestudia matematyczneStudia ścisłe

Matematyka w Katowicach

Jeśli Twoją pasją jest matematyka, to koniecznie dowiedz się jakie specjalności oferują kandydatom prowadzące ten kierunek uczelnie.

Studia na kierunku matematyka prowadzą Uniwersytet Śląski (Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych) oraz Politechnika Śląska (Wydział Matematyki Stosowanej).

Matematyka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka – propozycja Uniwersytetu Śląskiego – mają na celu wykształcenie absolwenta, który posiada gruntowną i na tyle wszechstronną wiedzę matematyczną, by mógł kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia lub też wykonywać zawód matematyka.

Specjalności:

 • matematyczne metody informatyki,
 • matematyka w finansach i ekonomii,
 • modelowanie matematyczne,
 • nauczycielska – nauczanie matematyki i informatyki,
 • nauczycielska – nauczanie matematyki i chemii,
 • teoretyczna,
 • nauczycielska: nauczanie matematyki i fizyki.

W szczególności absolwent tego kierunku:

 • posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań;
 • posiada umiejętność przeprowadzania rozumowań matematycznych i dokonywania złożonych obliczeń;
 • potrafi przedstawiać treści matematyczne w mowie i piśmie;
 • potrafi budować, rozwijać i wykorzystywać modele matematyczne niezbędne w zastosowaniach;
 • posługuje się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych;
 • potrafi przeprowadzić podstawową analizę statystyczną;
 • zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu wybranej specjalności;
 • posiada umiejętność samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej;
 • jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Matematyka na Politechnice Śląskiej w Gliwicach

Absolwenci kierunku matematyka, który prowadzi Politechnika Śląska, posiadają wiedzę z zakresu klasycznych i nowoczesnych metod matematycznych oraz sposobów ich wdrażania w nauce i gospodarce. Potrafią posługiwać się metodami matematycznymi, umożliwiającymi interpretowanie i analizowanie procesów w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem bankowości, ubezpieczeń i przemysłu.

Poza przygotowaniem matematycznym absolwenci posiadają wiedzę w dziedzinie nowoczesnych metod informatycznych oraz zastosowań matematyki w technice i gospodarce. Są przygotowani do pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz wydziałach informatycznych dowolnego rodzaju przedsiębiorstw.
Mają oni możliwość uzyskania uprawnień państwowych w zakresie takich zawodów, jak: aktuariusz, broker ubezpieczeniowy i doradca podatkowy.
Po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych mogą również wykonywać zawód nauczyciela matematyki i przedmiotów z zakresu jej zastosowań na wszystkich poziomach kształcenia.

Specjalności:

 • matematyka finansowa,
 • matematyka informatyczna,
 • matematyka stosowana.

Uzyskaj szczegółowe informacje o kierunku matematyka, przygotowane dla kandydatów przez prowadzące go uczelnie:

Kierunek matematyka w Katowicach

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia ścisłe Katowice. Interesujesz się matematyką, fizyką a może astronomią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia ścisłe w Polsce.

Czytaj również:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice / woj. śląskie

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia