Kierunki studiówKierunki studiów OpoleStudia OpoleStudia przyrodnicze

Ochrona środowiska w Opolu

Chcesz wybrać studia na kierunku ochrona środowiska w Opolu? Co musisz wiedzieć, zanim podejmiesz decyzję o wyborze tego właśnie kierunku?

Czy warto studiować na kierunku ochrona środowiska?

Ochrona środowiska to kierunek studiów łączący nauki przyrodnicze, biologiczne, ścisłe, ekonomiczne, prawnicze oraz wiele zagadnień z innych dziedzin. Jeśli marzysz o tym, by czynnie walczyć o poprawę stanu środowiska naturalnego, rozwiązywać problemy związane ze zmianami klimatu, projektować, planować, wprowadzać innowacje itp., to ochrona środowiska może być dla Ciebie świetną propozycją. Zapotrzebowanie na specjalistów ochrony środowiska jest stale wysokie, więc kariera zawodowa przed Tobą!

Ochrona środowiska w Opolu – gdzie studiować?

Jedyną opolską uczelnią wyższą proponującą kandydatom studia na kierunku ochrona środowiska jest Uniwersytet Opolski.

Ochrona środowiska na Uniwersytecie Opolskim

Ochrona środowiska (kierunek proponowany przez Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego) to studia interdyscyplinarne, dzięki którym zdobywa się wiedzę o środowisku, niezbędną do odpowiedzialnego i prawidłowego gospodarowania zasobami naturalnymi, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Program edukacji zawiera zarówno sposoby oceny i ograniczania presji wywoływanej na środowisko przyrodnicze, jak też podstawowe technologie stosowane w ochronie środowiska. Tytuł zawodowy inżyniera otrzymywany przez absolwenta świadczy o nabyciu wiedzy i umiejętności (w tym kompetencji inżynierskich), pozwalających rozwiązywać problemy związane m.in. z projektowaniem rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych, z planowaniem i kontrolą procesów technologicznych, nadzorem i eksploatacją urządzeń i instalacji do oczyszczania wody i ścieków oraz unieszkodliwiania i zagospodarowywania różnorodnych odpadów.

W czasie studiów student musi zaliczyć wszystkie przedmioty standardu (tj. kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe i kierunkowe). Od drugiego semestru student dodatkowo dokonuje wyboru przedmiotów z oferty kursów stałych i zmiennych, które poszerzają zakres zdobywanej wiedzy kierunkowej. Od piątego semestru program studiów zapewnia możliwość wyboru specjalizacji (ścieżek kształcenia). Na kierunku prowadzone są następujące pracownie specjalizacyjne:

  • Gleboznawstwo i Ochrona Gleb;
  • Gospodarka Odpadami i Ściekami;
  • Monitoring i Zarządzanie Środowiskiem;
  • Zagospodarowanie Przestrzenne.

Po ukończeniu studiów inżynierskich absolwent może być zatrudniony w: 

  • wydziałach ochrony środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej;
  • placówkach kontrolno-pomiarowych (np. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Stacja Chemiczno-Rolnicza);
  • służbach ochrony środowiska i jednostkach nadzorujących obiekty ochrony przyrody (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, parki narodowe i krajobrazowe);
  • jednostkach naukowo-badawczych i wdrożeniowych związanych bezpośrednio i pośrednio z ochroną środowiska, w tym w laboratoriach biologicznych, wodno-ściekowych, odpadowych itp.;
  • zakładach przemysłowych jako specjalista do spraw ochrony środowiska;
  • zespołach specjalistów realizujących projekty i przygotowujących opracowania z zakresu ochrony środowiska.

Kierunek ochrona środowiska w Opolu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia przyrodnicze Opole. Interesujesz się przyrodą, ochroną środowiska i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia przyrodnicze w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Opolu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Opolu:

Studia w Opolu

Kierunki studiów w Opolu

Rekrutacja na studia w Opolu

Uczelnie Opole

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia