Kierunki studiów KoszalinnewStudia KoszalinStudia przyrodniczeStudia techniczne

Ochrona klimatu w Koszalinie

Kierunek studiów ochrona klimatu to jedna z tych propozycji, które spodobają się kandydatom wrażliwym na kwestie związane z ekologią. Studia należą do nowości, które znaleźć można w ofercie Politechniki Koszalińskiej.

Oferta studiów na kierunku ochrona klimatu, które ma w swojej ofercie Politechnika Koszalińska, stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów potrafiących umiejętnie kształtować nasze otoczenie w taki sposób, aby zminimalizować negatywne skutki zmiany klimatu.

Studia te łączą w sobie elementy kierunków przyrodniczych oraz technicznych. Dzięki atrakcyjnym formom kształcenia pozwalają one na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu funkcjonowania środowiska. Dzięki dużej liczbie zajęć praktycznych, kandydaci mogą zapoznać się także z metodyką prac laboratoryjnych, terenowych oraz projektowych.

Ze względu na praktyczny charakter studiów, umożliwiają one także zapoznanie się z najnowszymi technologiami ochrony klimatu, nie tylko z perspektywy „szkolnej ławy”, ale także bezpośrednio podczas praktyk w instytucjach państwowych, otoczeniu gospodarczym oraz w jednostkach badawczych.

Absolwenci kierunku Ochrona Klimatu to przede wszystkim przyszła kadra specjalistów potrafiących umiejętnie gospodarować zasobami środowiska tak, aby wszyscy mogli korzystać z niego w sposób zrównoważony. To także przyszli inżynierowie biorący udział w kształtowaniu rozwoju miast, obszarów rolnych i leśnych oraz środowiska naturalnego.

Ze względu na praktyczny profil studiów, przyszli absolwenci mogą liczyć na pracę w biurach projektowych, instytutach badawczych, specjalistycznych laboratoriach oraz w jednostkach administracji państwowej.

Perspektywy zawodowe po studiach:

  • administracja państwowa i samorządowa
  • specjalistyczne laboratoria badawcze
  • Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska
  • Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska
  • placówki służby meteorologicznej i hydrologicznej
  • biura projektowe
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  • Urzędy Morskie
  • Lasy Państwowe
  • Parki Narodowe

Uzyskaj szczegółowe informacje o tym kierunku:

Uczelnie prowadzące kierunek studiów ochrona klimatu w Koszalinie

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków – sprawdź naszą strony studia techniczne Koszalin, studia przyrodnicze Koszalin. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się kierunkami przyrodniczymi odpowiednie informacje na stronie studia przyrodnicze w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Koszalinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Koszalinie:

Studia w Koszalinie

Kierunki studiów w Koszalinie

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Uczelnie Koszalin

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia