Politechnika Wrocławska, rekrutacja, kierunki studiów

Kandydaci na studia techniczne we Wrocławiu najbogatszą ofertę kierunków studiów znajdą oczywiście na Politechnice Wrocławskiej. Dlaczego warto wybrać studia na PWr?

Politechnika Wrocławska jako europejski uniwersytet techniczny afirmujący wolność, prawdę, ciekawość i radość poznania, prowadzi interdyscyplinarne badania i kształcenie na miarę oczekiwań społeczeństwa i gospodarki. 

Uczelnia proponuje kandydatom studia techniczne, ścisłe, przyrodnicze, informatyczne i z zakresu nauk o zarządzaniu.

Początków historii Politechniki Wrocławskiej można doszukiwać się w 1910 roku, kiedy to powstała Królewska Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu (Königliche Technische Hochschule Breslau); w 1918 zmieniono nazwę na Wyższa Szkoła Techniczna (Technische Hochschule). W połowie stycznia 1945, po ogłoszeniu miasta twierdzą (Festung Breslau), podjęto decyzję o ewakuacji Technische Hochschule w głąb Rzeszy. Tym samym szkoła zakończyła swoje funkcjonowanie. W budynkach Technische Hochschule, z wykorzystaniem jej sprzętu i bibliotek, utworzono w 1945 polską Politechnikę Wrocławską. Znaczną rolę w zagospodarowaniu budynków i organizacji szkoły odegrali pracownicy naukowi uczelni lwowskich.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA – PROFIL UCZELNI

Czytaj także:

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia