Urbanistyka i planowanie przestrzenne – WST w Katowicach

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach ma w swojej ofercie studia podyplomowe na kierunku Urbanistyka i planowanie przestrzenne, które pozwolą słuchaczom zdobyć profesjonalną wiedzę i praktyczne umiejętności z tego zakresu.

Urbanistyka i planowanie przestrzenne to 2-semestralne studia podyplomowe, które prowadzi Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności dostosowanych do bieżących wymogów prawnych dotyczących szeroko pojętej gospodarki przestrzennej i odniesienie się do tych regulacji z punktu widzenia ich spójności merytoryczno-prawnej i możliwości praktycznego ich zastosowania.

Przyjęty program wykładów uwzględnia wymagania związane z wieloma dziedzinami wiedzy i praktyki, a istotnymi dla wprowadzenia wszystkich obowiązujących przepisów odrębnych, które muszą być uwzględnione w gospodarce przestrzennej. Program studiów obejmuje m. in. zagadnienia z zakresu problematyki przyrodniczej, technicznej, społecznej i ekonomicznej w planowaniu przestrzennym, zagadnienia kulturowe i krajobrazowe, problematykę prawną w planowaniu przestrzennym oraz rewitalizację terenów poprzemysłowych i centrów miast.

Grupa docelowa studiów podyplomowych na tym kierunku:

  • osoby których praca zawodowa jest lub będzie związana z planowaniem przestrzennym, urbanistyką lub gospodarką przestrzenną,
  • architekci,
  • architekci krajobrazu,
  • agenci nieruchomości,
  • pracownicy jednostek samorządowych,
  • geodeci,
  • geografowie,
  • oraz wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu planowania przestrzennego.

Więcej informacji o tym kierunku na stronie Uczelni

Sprawdź inne STUDIA PODYPLOMOWE w WST w Katowicach

ZOBACZ RÓWNIEŻ: WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA NA STUDIA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia