Prawo – na studia w Rzeszowie zaprasza WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Przeglądasz prawnicze kierunki studiów w Rzeszowie? Wybierz studia jednolite magisterskie na kierunku PRAWO, które poleca kandydatom WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa!

PRAWO – jednolite, 5-letnie studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
prowadzone w KOLEGIUM PRAWA

Ścieżka aplikacyjna przygotowuje do podjęcia aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (a następnie sędziowskiej lub prokuratorskiej) lub adwokackiej, notarialnej, radcowskiej czy komorniczej. Ścieżka prowadzona jest od 8. semestru.

WSPIA – JEDNA Z NAJLEPSZYCH PRAWNICZYCH UCZELNI NIEPUBLICZNYCH W POLSCE
w rankingu „Dziennika Gazeta Prawna”
SEMINARIA DOKTORANCKIE
dla absolwentów prawa, administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego


Głównym celem kształcenia na kierunku PRAWO jest przygotowanie do zdania egzaminu aplikacyjnego i podjęcia aplikacji prawniczej, m.in.: prokuratorskiej, sędziowskiej, adwokackiej, radcowskiej i notarialnej. Służą temu między innymi zajęcia prowadzone w formie warsztatów i pracowni praktycznych, a także zajęcia w Klinice Prawa. W ramach kształcenia aplikacyjnego będziesz mieć możliwość udziału w bezpłatnych seminariach i zajęciach, przygotują Cię do egzaminów wstępnych na poszczególne aplikacje.

Na podstawie wieloletnich analiz wiadomo jednak, że nie wszyscy absolwenci kierunku decydują się na odbycie aplikacji, dlatego Uczelnia daje Ci możliwość wyboru innych ścieżek zawodowych ściśle związanych z prawem. Program studiów uwzględnia przedmioty, które przygotują Cię do podjęcia pracy w urzędach, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, biurach doradztwa podatkowego, bankach, firmach ubezpieczeniowych, a także w formacjach mundurowych (Policja, Wojsko Polskie, Straż Miejska, Straż Graniczna, Służba Celna).

„Prawo” to też doskonały kierunek dla osób, które marzą o karierze dyplomaty, funkcjonariusza międzynarodowego, osób pragnących poświęcić się pracy w krajowych i międzynarodowych organizacjach rządowych i pozarządowych.

W trakcie studiów możesz uczestniczyć w pracy Kliniki Prawa, która jest jedną z największych w Polsce, zyskując wiedzę i umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.

W planie studiów WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa kładzie szczególny nacisk na zajęcia odbywane w formie ćwiczeń i warsztatów po to, aby w jak największym stopniu wyposażyć Cię nie tylko w wiedzę, ale też w umiejętności i kompetencje. Poza Kliniką Prawa, począwszy od II do końca V roku studiów wszyscy studenci odbywają warsztatowe zajęcia w małych grupach (4-5-os.), w ramach, których rozwiązują kazusy pod okiem praktyków (sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy).

Nowatorskim rozwiązaniem jest też oferta obejmująca ŚCIEŻKĘ APLIKACYJNĄ, czyli cykl zajęć m.in. z sędziami, adwokatami, notariuszami, prokuratorami, których celem jest jak najlepsze przygotowanie Cię do zadnia egzaminu na aplikację. Podczas zajęć w ramach ścieżki aplikacyjnej systematyzowana jest wiedza zdobyta w czasie studiów. Rozwiązując testy w każdym semestrze, począwszy od IV roku studiów, dowiesz się, jakie są Twoje szanse, liczone procentowo na zdanie egzaminu aplikacyjnego po zakończeniu studiów. Dowiesz się, w jakich obszarach jesteś mocny, a które dziedziny prawa wymagają pogłębienia wiedzy i w jakim stopniu. Ścieżka aplikacyjna to bezpłatna oferta dodatkowa dla studentów zainteresowanych zdawaniem na aplikacje prawnicze.

Więcej informacji o kierunku PRAWO – na stronie Uczelni: www.wspia.eu/dla-kandydata/kierunki-studiow/kierunek-prawo/

ZOBACZ RÓWNIEŻ: WSPiA RZESZOWSKA SZKOŁA WYŻSZA


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia