Prawo – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie uzyskała uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo i od 1 października 2021 roku rozpoczyna kształcenie na stacjonarnych, bezpłatnych studiach prawniczych o profilu praktycznym.

Prowadzone przez SWWS studia prawnicze oferują studentom m.in.: praktyczny program nauczania, indywidualnych opiekunów naukowych, naukę prawniczych języków obcych, praktyki i staże, stypendia naukowe i socjalne, zakwaterowanie w akademiku oraz dostęp do podręczników on-line. Celem studiów jest kształcenie przyszłych prawników, którzy będą posiadali najwyższe kwalifikacje merytoryczne oraz odpowiednie standardy etyczne niezbędne do wykonywania zawodów prawniczych, zwłaszcza tych, które mają na celu służbę na rzecz Państwa Polskiego.

Edukacja na kierunku prawo będzie polegać na połączeniu kształcenia akademickiego (semestry 1- 6) z kształceniem zawodowym (semestry 7-10).

Podczas pierwszych 6 semestrów student zdobędzie ogólną wiedzę teoretyczną o podstawowych gałęziach prawa. Następnie wybierze jedną z trzech ścieżek specjalizacyjnych:

  • sądowo-prokuratorską;
  • prawniczych zawodów regulowanych;
  • konsularno-legislacyjną.

W programie studiów Uczelnia zapewni praktyki:

  • w sądzie;
  • w prokuraturze;
  • specjalizacyjne w instytucji państwowej adekwatne do wybranej ścieżki.

SWWS zagwarantuje indywidualne podejście do studenta, pracę w małych grupach ćwiczeniowych i system mentoringowy polegający na przypisaniu wykładowcy do studenta, który będzie nadzorował postępy i rozwój w kierunku obranej ścieżki specjalizacyjnej. Wsparcie mentora będzie obejmować także przygotowanie do zdawania egzaminów na wybraną aplikację.

KANDYDACI NA STUDIA mogą rejestrować się w systemie IRK Uczelni do dnia 7 lipca 2021 roku.

Więcej informacji na stronie: prawo.swws.edu.pl/prawo/prawo-rekrutacja/


ZOBACZ RÓWNIEŻ: SZKOŁA WYŻSZA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W WARSZAWIE

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia