Radomska Szkoła Wyższa – rekrutacja, kierunki studiów

Radomska Szkoła Wyższa kieruje swoją ofertę do osób zainteresowanych naukami medycznymi i zdrowiem. Jej absolwenci to osoby samodzielne i zdolne do niesienia profesjonalnej pomocy innym.

RSW istnieje od 1995 roku i oferuje możliwość zdobycia wykształcenia pielęgniarskiego. Studenci nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu nauk medycznych i zdrowia, ale również nabywają zdolności praktycznych w placówkach medycznych. Radomska Szkoła Wyższa zajmuje się również wydawaniem własnego czasopisma naukowego: Journal of Health Sciences, na łamach którego publikowane są treści związane z unowocześnieniami metodologii terapii zdrowia.

RSW kreśli następujący profil absolwenta:

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu a po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza jest zatrudniany w podmiotach publicznych i niepublicznych prowadzących działalność leczniczą i przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, w tym w: szpitalach, placówkach podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, domach pomocy społecznej, ośrodkach opieki paliatywno –hospicyjnej, w placówkach nauczania i wychowania, jednostkach systemu ratownictwa medycznego oraz sanatoriach.

Studia I stopnia:

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia