Ratownictwo medyczne – studia w Pile

Aktualnie obowiązująca Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, przyczyniła się do stworzenia Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce.

W ramach systemu działają: Szpitalne Oddziały Ratunkowe, Centra Powiadamiania Ratunkowego, Centra Urazowe, Zespoły Ratownictwa Medycznego typu P i typu S oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym spowodowała utworzenie nowego zawodu medycznego – ratownika medycznego, który jest absolwentem studiów wyższych na poziomie I stopnia (licencjat).

Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile kształci ratowników medycznych na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Istotą kształcenia na kierunku Ratownictwo medyczne jest uzyskanie wiedzy medycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu nauk medycznych, w szczególności medycznych czynności ratunkowych, wykonywanych u poszkodowanych w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Podstawą pracy absolwenta jest samodzielne wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, do których należą między innymi:

 • ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania,
 • układanie pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń,
 • prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci,
 • bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych,
 • przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem: rurki ustno-gardłowej oraz rurki nosowo-gardłowej,
 • zastosowanie tlenoterapii,
 • zastosowanie wspomagania oddechu lub prowadzenia wentylacji zastępczej z użyciem: maski twarzowej, zastawki oddechowej, worka samorozprężalnego oraz respiratora transportowego,
 • wykonanie intubacji dotchawiczej w nagłym zatrzymaniu krążenia,
 • wykonywanie konikopunkcji przy braku możliwości wykonywania intubacji,
 • wykonywanie defibrylacji ręcznej pod kontrolą EKG,
 • wykonanie przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach pacjentów niestabilnych hemodynamicznie,
 • wykonanie kardiowersji w tachyarytmiach u pacjentów niestabilnych hemodynamicznie,
 • wykonywanie defibrylacji automatycznej,
 • wykonywanie EKG,
 • monitorowanie czynności układu oddechowego,
 • monitorowanie czynności układ krążenia.

Przy wyborze tego zawodu niezbędne są predyspozycje psychiczne i fizyczne, takie jak: odporność na pracę w stresie, umiejętność pracy w zespole, umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej, umiejętności organizowania i kierowania, odpowiednia kondycja fizyczna.

ATUTY STUDIÓW NA KIERUNKU:

 • nowoczesna i ciągle rozwijana baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, pracownie specjalistyczne do nauki umiejętności praktycznych w tym pracownia Wirtualnej Symulacji Medycznejwłasny ambulans szkoleniowy,
 • zajęcia dydaktyczne realizowane w terenie,
 • wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca znaczne doświadczenie praktyczne, będąca gwarancją profesjonalnego i wszechstronnego przygotowania do pracy w zawodzie,
 • zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej.
 • międzynarodowa mobilność, czyli wyjazdy w celach edukacyjnych studentów w ramach Programu Erasmus+

Zobacz inne propozycje studiów w ANS w Pile: https://kandydat.ans.pila.pl/oferta-edukacyjna

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia