NoweStudia Opole

Jakie studia wybrać w Opolu?

Jeśli spodziewasz się prostej wskazówki, co wybrać w Opolu, by się uszczęśliwić, to na pewno jej tu nie znajdziesz. Wiele zależy od tego, jakie masz zainteresowania, co chcesz robić w przyszłości. Dużo zależy od tego , jakie szanse na edukację w wymarzonym przez ciebie kierunku stwarza Opole. Dokonujemy przeglądu kierunków, które na nowy rok akademicki przygotowały opolskie uczelnie publiczne i te niepaństwowe.

Kandydaci mają w czym wybierać, bo po ostatnich zmianach w ofertach poszczególnych uczelni tak naprawdę zostaje ponad sto różnych propozycji. Spróbujemy im się przyjrzeć uwzględniając wyodrębnione rodzaje studiów takie np. jak medyczne, filologiczne, techniczne. Może ten pokazanie kierunków studiów zgodnie z tym zaproponowanym przez nas podziałem pomoże dokonać najlepszego wyboru.

To zaczynamy. Na początek studia techniczne w Opolu.

Kierunki studiów technicznych w Opolu

Za ofertę studiów technicznych w Opolu odpowiada oczywiście Politechnika Opolska. Kierunków do studiowania w języku polskim jest prawie 20. Do tego dochodzą 4, które można studiować w języku angielskim. Na Politechnice znajdziecie wszystkie najważniejsze kierunki, które obecne są również w ofercie innych polskich renomowanych uczelni technicznych. Architektura, automatyka i robotyka, budownictwo, mechanika i budowa maszyn, mechatronika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Wiele kierunków związanych z inżynierią np: inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, inżynieria bezpieczeństwa.

Zainteresowani nowymi technologami zwrócą pewnie uwagę na kierunki: technologie energetyki odnawialnej oraz przemysłowe technologie informatyczne.

Lista kierunków technicznych na Politechnice Opolskiej

 • ARCHITEKTURA
 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • BUDOWNICTWO
 • ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA
 • ELEKTROTECHNIKA
 • ENERGETYKA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • MECHATRONIKA
 • PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
 • TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Kierunki inżynierskie nie są wyłączną domeną Politechniki Opolskiej. Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu proponuje studia na kierunku inżynieria zarządzania a Uniwersytet Opolski zachęca ofertą kierunku inżynieria środowiska.

Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji o tych kierunkach, poznać zasady rekrutacji, dokładniej zapoznać się z perspektywami absolwentów skorzystaj z studia techniczne Opole.

Może zabrakło Wam jakiś kierunków w tej grupie. Pewnie tak. Przecież techniczny charakter mają kierunki związane z informatyką a nie zostały jeszcze wymienione. Te warto z racji ich popularności potraktować osobno.

Kierunki studiów informatycznych w Opolu

Studia informatyczne w Opolu to propozycja uczelni państwowych. Kierunek informatyka proponuje Politechnika Opolska oraz Uniwersytet Opolski. Po tych studiach możesz zostać inżynierem. Charakter studiów związany z informatyką mają dwie inne propozycje. Jedna ponownie Politechniki Opolskiej – kierunek przemysłowe technologie informatyczne oraz kierunek z oferty Uniwersytetu Opolskiego – analiza danych i metody pomiarowe (Instytut Fizyki UO).

O kierunkach informatycznych w Opolu przeczytacie więcej w artykule poświęconym tej tematyce:

Studia informatyczne w Opolu

Kierunki studiów medycznych w Opolu

Chcesz zostać medykiem lub pracować w służbie zdrowia po studiach w Opolu? Swoją uwagę skieruj na Uniwersytet Opolski. Oferta Wydziału Lekarskiego lub Wydziału Nauk o Zdrowiu zasługuje na Twoją uwagę. Oprócz kierunku lekarskiego, którego indeks jest najbardziej pożądanym dobrem, uczelnia kształci na wielu innych ciekawych kierunkach. Są to w ramach studiów jednolitych magisterskich studia na kierunku fizjoterapia. Ta akurat również obecna w ofercie Politechniki Opolskiej. Dodatkowo popularne wśród kandydatów kierunki dietetyka i kosmetologia. Po studiach na Uniwersytecie Opolskim możesz zostać również pielęgniarką lub położną, a jeśli jesteś chłopakiem to pielęgniarzem lub położnikiem.

Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego można podjąć studia na kierunku farmacja. Interdyscyplinarne studia z medycznymi akcentami to biotechnologia medyczna, logopedia, optyka okularowa z elementami optometrii oraz inżynieria biomedyczna.

Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji o tych kierunkach, poznać zasady rekrutacji, dokładniej zapoznać się z perspektywami absolwentów skorzystaj z studia medyczne Opole.

Kierunki studiów filologicznych w Opolu

Studia filologiczne nakierowane są przede wszystkim na zdobycie kompetencji z zakresu znajomości języków obcych oraz w zakresie znajomości literatury i języka ojczystego. Temu ostatniemu celowi służą studia na kierunku filologia polska. poznawaniu języków obcych służy bogata oferta zaproponowana przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Poznać możesz na dobrym poziomi język angielski w ramach studiów na kierunku filologia angielska (English Philology) lub English in Public Communication. Na studiach oferowanych przez ten Wydział nauczyć się możesz języka niemieckiego, języka francuskiego a nawet w ramach kierunku lingwistyka stosowana języka chińskiego.

Dla oszukujących nowości kierunek; Dwujęzyczność w komunikacji wielokulturowej.

Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji o tych kierunkach, poznać zasady rekrutacji, dokładniej zapoznać się z perspektywami absolwentów skorzystaj z studia filologiczne Opole.

Dla zainteresowanych tkanką życia społecznego, problemami bezpieczeństwa, polityką opolskie uczelnie przygotował ciekawe kierunki. Przeanalizuj swoje możliwości, zobacz, jaki masz wybór.

Kierunki studiów społecznych w Opolu

Studia społeczna, do których zaliczyć możemy takie kierunki jak np. socjologia, politologia, praca socjalna, kierunki związane z komunikacją społeczną lub bezpieczeństwem należą do chętnie wybieranych przez kandydatów. Zastanawiasz się, czy znajdziesz coś ciekawego dla siebie w Opolu? Raczej tak, bo oferta jest szeroka.

Zdecydowana większość kierunków obecna w ofercie Uniwersytetu Opolskiego przede wszystkim na Wydziale Nauk Społecznych UO. To właśnie na tym Wydziale można odjąć studia na kierunkach: socjologia, coaching filozoficzny, praca socjalna. Drugi z wydziałów, którego oferta może zainteresować kandydatów na studia społeczne w Opolu to Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej UO. Lista kierunków studiów pierwszego stopnia:

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Politologia
 • Public Relations
 • Stosunki międzynarodowe
 • Zarządzanie publiczne

To i tak już sporo propozycji, ale można do nich dodać jeszcze kierunki, który oferuje Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu: media i komunikacja w biznesie oraz trochę z nutą prawniczą administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne.

Z nowości warto wskazać na kierunek orientalistyka chrześcijańska.

W ramach kształcenia na tym kierunku studenci zostaną zaznajomieni z bogatą problematyką chrześcijan Orientu (głównie Azji) i kontekstem ich życia oraz – jako absolwenci – staną się ekspertami zdolnymi angażować się zarówno w przedsięwzięcia pomocowe, jak również edukacyjne związane z problematyką chrześcijańskiego Wschodu. Studia, chociaż mają formę stacjonarnych studiów licencjackich (w przyszłości również magisterskich), będą w dużej mierze prowadzone online. Ponadto, aby ułatwić do nich dostęp ludziom pracującym, zajęcia będą odbywać się głównie popołudniami lub zostaną zblokowane w dwa dni wykładowe.

Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji o tych kierunkach, poznać zasady rekrutacji, dokładniej zapoznać się z perspektywami absolwentów skorzystaj z studia społeczne Opole.

Często do grupy kierunków społecznych zalicza się też studia pedagogiczne, studia psychologiczne oraz studia ekonomiczne. Słusznie, bo wszystkie łączą się z intensywnością życia społecznego. My jednak specjalnie dla was potraktowaliśmy je osobno. Czas zobaczyć, co znajdziecie w ofercie.

Kierunki studiów pedagogiczne w Opolu

Trzy uczelnie w Opolu mają dla was propozycje studiów. W przypadku kierunków pedagogicznych część z nich realizowana jest jako studia jednolite magisterskie – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna. Oba kierunki w ofercie Uniwersytetu Opolskiego oraz w niepaństwowej Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Kierunek pedagogika proponują dwie już wspomniane uczelnie i dodatkowo jeszcze WSB. Wybór jest więc spory. Jeśli interesuje cię ten rodzaj wykształcenia koniecznie przeczytaj dokładniejsze informacje o kierunkach i specjalnościach. A przykłądowe specjalności to np.:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Psychopedagogika twórczości
 • Resocjalizacja i kryminologia
 • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
 • Pedagogika multimedialna i technologie informacyjno-komunikacyjne

Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji o tych kierunkach, poznać zasady rekrutacji, dokładniej zapoznać się z perspektywami absolwentów skorzystaj z studia pedagogiczne Opole.

Kierunki studiów psychologicznych w Opolu

W ramach studiów psychologicznych nie masz możliwości wyboru. Jedynie Uniwersytet Opolski oferuje kandydatom studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia.

Studenci psychologii na Uniwersytecie Opolskim mogą w trakcie studiów wybrać moduły, dzięki którym mają możliwość pogłębienia wybranego obszaru wiedzy i koncentracji na umiejętnościach mających znaczenie po ukończeniu studiów. Dzięki wyborowi odpowiedniego modułu, studenci przygotowują się na specyficzne wymagania stawiane przez rynek pracy w branżach, w których planują poszukiwać zatrudnienia.

Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji o tych kierunkach, poznać zasady rekrutacji, dokładniej zapoznać się z perspektywami absolwentów skorzystaj z studia psychologiczne Opole.

Kierunki studiów ekonomicznych w Opolu

Studia ekonomiczne należą do grupy najchętniej wybieranych kierunków w ramach ostatnich rekrutacji. Dotyczy to w szczególności dwóch kierunków studiów: finanse i rachunkowość oraz ekonomia. Te topowe studia znajdziecie w ofercie dwóch opolskich uczelni. Dostępne są na Uniwersytecie Opolskim oraz w Wyższej Szkole Bankowej. Kierunek ekonomia możecie studiować również na Politechnice Opolskiej.

Kierunek obsługa biznesu na Uniwersytecie Opolskim ma bardziej profil prawniczy, ale równocześnie:

 ma wypełnić lukę w istniejącej ofercie edukacyjnej, skupiającej się na kształceniu kadr organów obsługi prawnej oraz administracji publicznej. Studia kształcą specjalistów będących w stanie efektywnie stosować prawo z uwzględnieniem specyfiki konkretnych branż i pełnić rolę łącznika między przedsiębiorcą, a wyspecjalizowanymi podmiotami obsługi prawnej i finansowej.

Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji o tych kierunkach, poznać zasady rekrutacji, dokładniej zapoznać się z perspektywami absolwentów skorzystaj z studia ekonomiczne Opole.

Jeśli już pojawia się wątek prawniczy warto zobaczyć. co w ramach tego rodzaju studiów oferują uczelnie w Opolu.

Kierunki studiów prawniczych w Opolu

Najbardziej prestiżowe studia prawnicze to studia jednolite magisterskie. Te w Opolu proponuje kandydatom Uniwersytet Opolski – Wydział Prawa i Administracji UO. Dobrym przygotowaniem do pracy urzędniczej zarówno w sferze publicznej jak i prywatnej mogą być studia na kierunku administracja. Warto zwrócić uwagę na ofertę Politechniki Opolskiej oraz Uniwersytetu Opolskiego.

W Wyższej Szkole Bankowej w Opolu kandydatom oferuje się studia na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Tu również kierunek o charakterze bardzo praktycznym: prawo w biznesie. Studia o podobnym charakterze na Uniwersytecie Opolskim pod nazwą: obsługa biznesu. Już wspominaliśmy o tym kierunku wcześniej.

Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji o tych kierunkach, poznać zasady rekrutacji, dokładniej zapoznać się z perspektywami absolwentów skorzystaj z studia prawnicze Opole.

Kierunki studiów o zarządzaniu w Opolu

Pisaliśmy już o studiach ekonomicznych, o prawniczych. Wiele aspektów wiedzy, którą zdobywa się na tych studiach posiadać powinny również osoby, które zajmować chcą się profesjonalnie zarządzaniem. I właśnie pojawia się pytanie? Na jakich kierunkach, na jakich uczelniach nauczysz się w Opolu zarządzania?

Kierunek zarządzanie spotkasz w ofercie wszystkich opolskich uczelni zarówno państwowych oraz niepaństwowych. Na kierunku zarządzanie spotkać można najczęściej wiele specjalności, które trochę dokładniej określają, co będzie szczególnym przedmiotem zarządzania. Przykładowe specjalności w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu to:

 • Menedżer marketingu i sprzedaży
 • Psychologia i komunikacja w biznesie
 • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzania można nauczyć się więc jeszcze na Uniwersytecie Opolskim, na Politechnice Opolskiej oraz na WSZiA. Na tej uczelni lista specjalności również bardzo bogata:

 • Bankowość
 • Menadżer sportu i turystyki
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość
 • Zarządzanie kryzysowe i pomoc humanitarna
 • Zarządzanie logistyczno-marketingowe
 • Zarządzanie personelem i psychologia w biznesie
 • Zarządzanie transportem
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w biznesie i administracji
 • Zarządzanie w administracji

Ten przegląd powinniśmy uzupełnić jeszcze o oferowany przez Uniwersytet Opolski kierunek zarządzanie publiczne oraz studia inżynierskie na Politechnice Opolskiej – kierunek – zarządzanie i inżynieria produkcji.

Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji o tych kierunkach, poznać zasady rekrutacji, dokładniej zapoznać się z perspektywami absolwentów skorzystaj z studia z zarządzania Opole.

Dobre zarządzanie to element konieczny w logistyce. Czy Opole posiada ciekawą ofertę dla osób, które z branżą logistyczną chcą związać swoją zawodową przyszłość. Odpowiedź brzmi – tak. Warto poznać trochę więcej szczegółów.

Kierunki studiów logistyczne w Opolu

Wszystkie opolskie uczelnie dają możliwość wyboru kierunku logistyka. Politechnika Opolska przekonuje, że warto podjąć studia logistyczne ze względu na dobre zarobki w branży.

Poziom wynagrodzeń logistyków zależy m.in. od doświadczenia. Początkujący pracownik zarabia przeciętnie 3900 zł brutto, a specjalista ds. logistyki z kilkuletnim stażem – 5600 zł brutto. Co drugi doświadczony pracownik zarabia ponad 6600 zł brutto.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji kusi kandydatów ciekawymi specjalnościami:

 • Logistyka służb mundurowych i logistyka humanitarna
 • Logistyka w biznesie
 • Transport krajowy i międzynarodowy

Podobnie jest w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu. Uczelnia zapewnia, że dzięki studiom nauczycie się m.in. projektować przestrzeń magazynową, zarządzać projektami logistycznymi oraz projektować i organizować transport.

Na Uniwersytecie Opolskim:

W trakcie studiów przekazywana jest wiedza z zakresu zarządzania działalnością logistyczną w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, sterowania przepływami towarów i informacji, funkcjonowania łańcuchów dostaw, inżynierii systemów i analizy systemowej, marketingu, zarządzania produkcją i usługami, infrastruktury logistycznej, zarządzania jakością oraz projektowania procesów.

Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji o tych kierunkach, poznać zasady rekrutacji, dokładniej zapoznać się z perspektywami absolwentów skorzystaj z studia logistyczne Opole.

W logistyce potrzebna zdolności kreacyjne, opanowanie, wytrwałość. Te cech niezbędne również u osób, które swoją aktywność zawodową chcą ukierunkować na nauki ścisłe. Oferta studiów o tym charakterze nie jest może szczególnie bogata w porównaniu z wieloma innymi ośrodkami akademickimi, ale i tak trzeba dobrze się zastanowić nad wyborem.

Kierunki studiów ścisłych w Opolu

Kierunki studiów ścisłych to może nie brzmi jakoś szczególnie fortunnie, ale chodzi tu o takie kierunki jak fizyka, matematyka, biotechnologia itp. Czy swoje zainteresowania tymi dziedzinami zaspokoić można w Opolu? Częściowo.

Uniwersytet Opolski daje możliwość podjęcia studiów na kierunkach: matematyka, biotechnologia, chemia. Nie ma w ofercie kierunków fizyki, astronomii itp. Dla umysłów raczej ścisłych kierunek: ANALIZA DANYCH I METODY POMIAROWE, który oferuje Instytut Fizyki UO.

Wspominając kierunki ścisłe coraz bliżej nam do kierunków, które mają już bardziej interdyscyplinarny charakter – kierunków przyrodniczo – biologicznych. W tej grupie zobaczymy, jakie kierunki biologiczne, przyrodnicze, geograficzne przygotowały uczelnie w Opolu.

Kierunki studiów przyrodniczo-biologicznych w Opolu

Miłośnicy biologii, którzy chcą podjąć studia w Opolu mogą skorzystać z propozycji kierunków na Uniwersytecie Opolskim. Propozycji należy szukać na Wydziale Przyrodniczo – Technicznym UO. Przykładowe kierunki biologiczne z oferty opolskiej uczelni to: biologia, biotechnologia oraz biotechnologia medyczna.

Z kierunków geograficznych to pozostaje dla kandydatów jedna propozycja: gospodarka przestrzenna. Ten kierunek studiować można na Uniwersytecie Opolskim.

Kierunki rolnicze w Opolu to w zasadzie dwie propozycje; kierunek rolnictwo na Uniwersytecie Opolskim oraz związany z żywieniem; technologia żywności i żywienie człowieka.

Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji o tych kierunkach, poznać zasady rekrutacji, dokładniej zapoznać się z perspektywami absolwentów skorzystaj z rodzaje studiów Opole i wybierz konkretny rodzaj studiów, którym się interesujesz.

Ostatnio nie mają najlepszych notowań, ale wciąż cieszą się sympatią kandydatów – to studia humanistyczne. O studiach filologicznych, które należą do tej grupy pisaliśmy już wcześnie, ale są jeszcze inne kierunki humanistyczne, które można rozpocząć w Opolu.

Kierunki studiów humanistycznych w Opolu

O ile propozycja studiów filologicznych jest w Opolu bogata to wartość oferty kierunków humanistycznych oceńcie sami. Do wyboru kierunek dla przyszłych wydawców i osób projektujących książki. To edytorstwo.

Game Studies to kierunek unikatowy, bo poświęcony grom. W Poznaniu na UAM nazywać się będzie groznawstwo.

Studia kształcą w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z umocowaniem gier w spektrum badań kulturowych i antropologicznych, zarówno w zakresie ludologicznym jak i narratologicznym. Absolwent będzie dodatkowo posiadał wiedzę dotyczącą tworzenia programów i sekwencji kodów w poznanych językach programowania; treści graficznych, designu.  Student nauczy się tworzenia gier – ich projektowania, programowania i kreowania zawartości graficznej oraz tekstualnej. Posiądzie umiejętność analizy gier jako tekstów kultury i produktu na rynku wydawniczym oraz praktyczne kompetencje związane z procesem kreatywnym i wydawniczym w zakresie rynku gier wideo, planszowych, bitewnych, karcianych i innych. 

Humanistów może również zainteresować kierunek filozofia.

Uniwersytet Opolski ma w swojej ofercie także UNIWERSYTECKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: HISTORIA – FILOZOFIA – MUZYKA. Warto sprawdzić konkrety.

Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji o tych kierunkach, poznać zasady rekrutacji, dokładniej zapoznać się z perspektywami absolwentów skorzystaj z studia humanistyczne Opole.

W grupie studiów humanistycznych są także kierunki poświęcone historii. To oczywiście domena Uniwersytetu Opolskiego. Oprócz tradycyjnego uniwersyteckiego kierunku historia, uczelnia proponuje studia z muzykologii oraz kierunek HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ 40+. To bezpłatne popołudniowe zajęcia dla ludzi w różnym wieku, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania przeszłością i współczesną sytuacją geopolityczną.

Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji o tych kierunkach, poznać zasady rekrutacji, dokładniej zapoznać się z perspektywami absolwentów skorzystaj z studia historyczne Opole.

Poznaliście już prawie wszystkie dostępne w Opolu kierunki studiów. Pozostało jeszcze wymienić te, które łączą się ruchem i czasem wolnym. Studia turystyczne w Opolu proponuje Politechnika Opolska – kierunek turystyka i rekreacja. Również uczelnia techniczna ma w swojej ofercie propozycję kierunku wychowanie fizyczne. Na tych studiach sportowych w Opolu macie do wyboru wiele specjalności w zależności od wybranej dyscypliny sportowej.

Na tym skończymy prezentację kierunków, jakie przygotowały na nowy rok akademicki opolskie szkoły wyższe. Do wyboru około 100 kierunków i wiele dodatkowo jeszcze specjalności. Szukasz informacji, korzystaj z przygotowanych przez nas stron poświęconych studiom w Opolu.

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia