Kierunki studiów Koszalinnewrodzaje studiów KoszalinStudiaStudia chemiczneStudia Koszalin

Studia chemiczne w Koszalinie

Dla osób, które interesują studia chemiczne w Koszalinie, ciekawą propozycję przygotowała Politechnika Koszalińska. Na Wydziale Mechanicznym pojawił się ostatnio kierunek bioanalityka chemiczna. Nauka ukierunkowana będzie poszerzenie wiedzy w zakresie surowców, produktów i procesów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, spożywczym.

Czy są jeszcze jakieś inne studia chemiczne na Politechnice Koszalińskiej? Wiedza chemiczna w dużym stopniu wykorzystywana również na innych kierunkach m.in. technologia żywności i żywienie człowieka.

Bioanalityka chemiczna na Politechnice Koszalińskiej

Kierunek studiów bioanalityka chemiczna, który ma w swojej ofercie Politechnika Koszalińska, to szansa na poszerzenie wiedzy w zakresie surowców, produktów i procesów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, spożywczym.

Studenci uzyskają również wiedzę o kierunkach rozwoju przemysłu chemicznego w kraju i na świecie, sposobach badania składu wyrobów chemicznych, kosmetycznych, żywności i próbek środowiskowych oraz próbek biologicznych. Absolwent będzie kompetentny w stosowaniu nowoczesnych metod instrumentalnych, wykorzystywanych do analizy chemicznej i kosmetycznej, środowiskowej oraz żywności.  Kierunek kształcenia umożliwi mu zapoznanie się z metodami postępowania z odpadami oraz sposobami promowania ekologii w różnych aspektach bioanalityki chemicznej. Absolwent zdobędzie wiedzę na temat metod organizacji pracy w laboratorium określonych branż przemysłowych. Rozwinie także umiejętności analitycznego myślenia, samodzielnego rozwiązywania problemów i odpowiedzialności za pracę własną, jak i pracę w zespole.

Specjalności:

  • Biokosmetologia i chemia kosmetyczna,
  • Analiza żywności i chemia środowiskowa.

Technologia żywności i żywienie człowieka na Politechnice Koszalińskiej

Absolwent kierunku technologia żywności i żywienie człowieka zdobędzie wiedzę w zakresie podstawowych technologii przetwórstwa spożywczego, zasad żywienia, bezpieczeństwa żywności, dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych, systemu HACCP, inżynieryjnych aspektów realizacji produkcji żywności, ekonomiki i zasad organizacji przedsiębiorstw spożywczych. Nabędzie także umiejętności projektowania i wdrażania procesów technologicznych i jego elementów, prowadzenia badań żywności i oznaczeń składników produktów spożywczych, marketingu i zarządzania produktami na rynku żywnościowym. Absolwent uzyska kompetencje, jako specjalista w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania, organizacji produkcji i kontroli jakości żywności.

Specjalności:

  • Biotechnologia żywności,
  • Bezpieczeństwo żywności i żywienie człowieka,
  • Inżynieria żywności,
  • Technologia przetwórstwa ryb.


Dowiedz się więcej o chemicznych kierunkach studiów w Koszalinie, korzystając z informacji przygotowanych przez uczelnię:

Kierunki studiów chemicznych w Koszalinie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia chemiczne Koszalin. Interesujesz się naukami ścisłymi, bawią cię działania w laboratoriach, cieszą eksperymenty i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia chemiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Koszalinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Koszalinie:

Studia w Koszalinie

Kierunki studiów w Koszalinie

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Uczelnie Koszalin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia