Kierunki studiów KoszalinStudia KoszalinStudia techniczne

Energetyka w Koszalinie

Przyszłościowy kierunek studiów energetyka zdobywa sobie popularność wśród kandydatów. Jest w Koszalinie uczelnia, na której można podjąć studia na tym kierunku.

Studia na kierunku energetyka proponuje kandydatom Politechnika Koszalińska.

Energetyka na Politechnice Koszalińskiej

Absolwenci kierunku Transport uzyskają podstawową wiedzę z termodynamiki, mechaniki płynów, wymiany i konwersji energii, podstaw budowy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych oraz chłodniczo – klimatyzacyjnych, a także nieodnawialnych i odnawialnych źródeł energii, elektroenergetyki oraz biopaliw.

Student nabywa umiejętności projektowania, eksploatacji i miernictwa z zakresu szeroko pojętej energetyki, zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania oprogramowania komputerowego do modelowania zjawisk z zakresu wymiany ciepła i masy, doboru urządzeń i innych elementów układów energetyki odnawialnej i nieodnawialnej, instalacji chłodniczo-klimatyzacyjnych, elektroenergetycznych oraz do produkcji i wykorzystania biopaliw.

Uczelnia proponuje trzy specjalności na kierunku energetyka.

Specjalność: ELEKTROENERGETYKA
Absolwenci tej specjalności posiadają pogłębioną  wiedzę dotyczącą energii elektrycznej, jej wytwarzania i przemysłu. Jako studenci poznają sposoby pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i tradycyjnych oraz zapoznaje się z budową układów elektrycznych.

Specjalność: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę z zakresu OZE w energetyce cieplnej i elektroenergetyce. Zapoznają się z zasadą działania urządzeń energetyki słonecznej, wodnej, wiatrowej i geotermalnej. Absolwenci specjalności Odnawialne Źródła Energii (OZE) posiadają wiedzę na temat najnowszych rozwiązań technicznych w dziedzinie energetyki niekonwencjonalnej.

Specjalność: ENERGETYKA CIEPLNA, CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA
Absolwenci tej specjalności posiadają pogłębioną wiedzę z zakresu energetyki cieplnej (konwencjonalnej i niekonwencjonalnej) oraz chłodnictwa i klimatyzacji. W trakcie studiów  poznają budowę i zasadę działania układów, sieci i maszyn energetycznych a także urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja to specjalność dająca wszechstronną wiedzę pozwalającą na zatrudnienie w wielu dziedzinach przemysłu.

Kierunek energetyka w Koszalinie

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków – sprawdź naszą stronę studia techniczne Koszalin. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Koszalin.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Koszalinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Koszalinie:

Studia w Koszalinie

Kierunki studiów w Koszalinie

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Uczelnie Koszalin

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia