Ekonomia we Wrocławiu

Gdzie studiować kierunek ekonomia we Wrocławiu?

Wrocław jako duży ośrodek akademicki daje spore możliwości podjęcia nauki na kierunku ekonomia. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu proponuje studia stacjonarne i niestacjonarne. W ramach studiów stacjonarnych można uczyć się ekonomii w ramach trzech specjalności:

  • analityk rynków
  • ekonomia menedżerska
  • gospodarka cyfrowa

Kierunek ekonomia znaleźć można również na Uniwersytecie Wrocławskim. Propozycja specjalności jest również bogata:

  • prawo w biznesie
  • prawo podatkowe
  • finanse i rachunkowość
  • ekonomia innowacji
  • gospodarka światowa

Trzecią uczelnią państwową proponującą kierunek ekonomia jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Studenci tego kierunku będą zdobywali rozległą wiedzę ekonomiczną oraz umiejętności zastosowania matematyki, statystyki i informatyki do praktyki gospodarczej. Absolwenci będą wyspecjalizowani w ekonomicznych zagadnieniach sektora gospodarki żywnościowej. Będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych, instytucjach obsługi rolnictwa, agencjach rządowych oraz administracji gospodarczej.

Na kierunku ekonomia kształci się wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi, bardzo dobrze przygotowanych do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych. Studia dają możliwość poznania szerokiego spektrum zagadnień nowoczesnej ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem procesów integracji i globalizacji. Wykładane przedmioty o charakterze interdyscyplinarnym dostarczają wiedzę o społecznych uwarunkowaniach procesów gospodarczych.

Atutem kierunku jest zwracanie uwagi na połączenie wiedzy teoretycznej z jej weryfikacją w praktyce. Jedną z metod nauczania są studia przypadków, które uczą rozwiązywania realnych problemów gospodarczych. Wszystko to sprawia, że absolwenci wyposażeni w rzetelną wiedzę o gospodarowaniu we współczesnym złożonym i szybko zmieniającym się świecie oraz nauczeni pracy indywidualnej i w zespole, są elastyczni na rynku pracy.

Praca po studiach

Absolwent kierunku ekonomia jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach prywatnych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach publicznych, na stanowiskach szczebla operacyjnego. Studia ekonomiczne przygotowują również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy w organizacjach i instytucjach działających globalnie. Absolwent przygotowany jest do pracy w zespołach, wykorzystujących kreatywność i innowacyjność.

Uczelnie prowadzące kierunek ekonomia we Wrocławiu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia