Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

uczelnia publiczna, Wrocław

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych. UE we Wrocławiu ma bogate i wieloletnie tradycje współpracy z praktyką gospodarczą. Absolwentów uczelni można spotkać prawie we wszystkich firmach produkcyjnych i handlowych, w bankach, izbach i urzędach skarbowych. Zajmują tam często kierownicze stanowiska. Nierzadko też prowadzą z powodzeniem własną działalność gospodarczą. Z dużą łatwością przystosowują się do zmiennych warunków pracy. Wielu absolwentów, również innych uczelni, korzysta z możliwości uzupełnienia wykształcenia na studiach podyplomowych w uczelni.

ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław www.ue.wroc.pl/

Kierunki studiów - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

studia I stopnia stacjonarne w języku polskim

Wrocław

Jelenia Góra

Rekrutacja

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można w dziale KANDYDAT, REKRUTACJA lub Uchwale Senatu na stronie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: www.podyplomowe.ue.wroc.pl/

Kontakt

ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław http://www.ue.wroc.pl/

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Studia we Wrocławiu i województwie dolnośląskim