Kierunki studiów WrocławStudia ekonomiczneStudia informatyczneStudia Wrocław

Informatyka w biznesie – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kierunek informatyka w biznesie to przyszłościowy kierunek studiów, w którym wiedza ekonomiczna i informatyczna tworzą z absolwenta pożądanego na rynku pracy specjalistę.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.

Kształcenie na pierwszym stopniu kierunku Informatyka w biznesie ma na celu przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu informatyki w szeroko rozumianym zarządzaniu i biznesie. Poza ogólną wiedzą ekonomiczną, studia dostarczą absolwentom umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów biznesowych.

Studenci zapoznają się m.in. z metodami oraz technikami analizy i projektowania systemów informacyjnych, aplikacjami biznesowymi, technologią baz danych, projektowaniem i tworzeniem aplikacji mobilnych, metodami zarządzania projektami informatycznymi.

Problemy rozwiązywane przez studentów w ramach studiów przypadków pozwolą im zdobyć umiejętności analitycznego myślenia, elastyczności oraz samodzielności w realizacji zadań.

Specjalności

  • Analiza i projektowanie systemów
  • Informatyka w usługach i administracji
  • Technologie baz danych i aplikacje mobilne

Profil absolwenta

Absolwent kierunku posiada umiejętności analizy i syntezy problemów biznesowych, adaptacji do zmieniających się warunków, rozwiązywania problemów zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, pracy w zespole projektowym. Potrafi projektować, programować i wdrażać aplikacje biznesowe. Kompetencje te zapewnia mu wiedza z informatyki, zarządzania, metod ilościowych i ekonomii.

Perspektywy zawodowe

  • Analityk i projektant systemów informacyjnych i aplikacji e-biznesowych
  • Projektant/programista baz danych i aplikacji mobilnych
  • Specjalista zarządzania realizacją projektów informatycznych
  • Lider zespołu projektowego
  • Administrator baz danych
  • Specjalista modelowania potrzeb informacyjnych użytkowników systemów informatycznych
  • Specjalista technologii informacyjno-komunikacyjnych i elektronicznego biznesu

Poznaj inne propozycje kierunków lub dowiedz się więcej o uczelni:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Więcej informacji również o innych kierunkach ekonomicznych np. finansach i rachunkowości, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia ekonomiczne Wrocław. Interesujesz się ekonomią, finansami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia ekonomiczne w Polsce.

Czytaj także:

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia