Edukacja zdalna w erze cyfrowej – SGGW w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ma w swojej ofercie studia podyplomowe przeznaczone dla osób wiążących swój rozwój zawodowy z projektowaniem i rozwojem szkoleń oraz procesów e-learningowych.

Czytaj dalej