Kierunki studiów WarszawanewStudia medyczneStudia WarszawaTop studiaTOP Warszawa

Fizjoterapia w Warszawie

Fizjoterapia w Warszawie, gdzie studiować? Pytanie zasadne, bo wybór w stolicy duży. Na kierunku fizjoterapia studiować można na kilku uczelniach. Sprawdź, na których uczelniach możesz przygotować się do pracy fizjoterapeuty?

W Warszawie kierunek fizjoterapia znajdziecie w ofercie uczelni państwowych oraz niepaństwowych. Warszawski Uniwersytet Medyczny lub AWF w Warszawie mają już ustaloną renomę. WUM rekomenduje fizjoterapię jako kierunek dla osób aktywnych, lubiących pracę z ludźmi.

Od dobrego fizjoterapeuty wymaga się odpowiedzialności, kreatywności, szybkich i trafnych decyzji oraz co najważniejsze – cierpliwości, zrozumienia chorej osoby oraz chęci niesienia pomocy. Fizjoterapeuta powinien być otwarty, łatwo nawiązywać kontakt z pacjentem i jego środowiskiem oraz posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi.

Student fizjoterapii uzyska wiedzę z zakresu medycyny rehabilitacyjnej, w szczególności kinezyterapii, fizykoterapii, diagnostyki funkcjonalnej i planowania rehabilitacji. Celem studiów jest wyposażenie studenta w praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych, obsługi i działania aparatów do tych zabiegów oraz edukacji pacjentów do dalszego postępowania.

Studenci uzyskują niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim z zakresu stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i leczeniu. Studenci poznają ponadto zagadnienia dotyczące komunikacji z pacjentem oraz zarządzania w ochronie zdrowia.

Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w: podmiotach leczniczych, uzdrowiskach i sanatoriach, placówkach oświatowych i sportowych oraz gabinetach odnowy biologicznej. Przygotowywani są również do pracy z osobami chcącymi poprawić swoją sylwetkę, wydolność i sportowcami (rehabilitacja sportowa).

Wraz ze starzeniem się społeczeństwa oraz wydłużaniem długości życia popyt na usługi rehabilitacyjne i zapotrzebowanie na fizjoterapeutów będzie się zwiększało.

Zasady rekrutacji na kierunek fizjoterapia

Zasady rekrutacji na AWF – kierunek fizjoterapia

1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).

Kandydat z „nową maturą” uzyskuje sumę punktów, wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego.

W przypadku kandydatów ze „starą maturą” punkty rekrutacyjne wyliczane będą na podstawie wyników trzech najlepiej zdanych egzaminów pisemnych lub dwóch pisemnych plus jednego ustnego.

2. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-40 punktów).

Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje dwie próby sprawności fizycznej, które kandydat musi ukończyć:

przepłynięcie dystansu 50 metrów, wybranym przez kandydata stylem, prezentowany przez kandydata styl powinien być zgodny z przepisami Polskiego Związku Pływackiego. Kryterium oceny stanowi czas wykonania każdej próby.

bieg na dystansie:  kobiety – 800 metrów,  mężczyźni – 1000 metrów,

(0-20 punktów za każdą próbę sprawności).

Opis wykonania i sposób oceniania prób sprawnościowych dostępny na stronie internetowej uczelni – zakładka Kandydat – Informacje dla kandydatów egzaminy sprawnościowe.

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie w pierwszej kolejności wynik z pisemnej matury podstawowej z języka obcego, w drugiej kolejności wynik z pisemnej matury podstawowej z języka polskiego, a ostatecznie losowanie.

Zasady rekrutacji na WUM

Kryteria obowiązkowe:
1) język obcy nowożytny – egzamin pisemny (poziom podstawowy) – mnożnik x 1
2) biologia – egzamin pisemny – poziom rozszerzony (mnożnik x 1,4)
3) fizyka i astronomia (lub fizyka) albo chemia albo matematyka – egzamin pisemny – poziom rozszerzony (mnożnik x 1)

W przypadku przedmiotów zdawanych na maturach dwujęzycznych, w rekrutacji na studia będą uwzględniane wyłącznie wyniki egzaminów zdawanych w języku polskim.

Fizjoterapię studiować można również na czterech warszawskich uczelniach niepaństwowych. Poznaj szczegóły propozycji Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych, Akademia Medyczna Humanum w Warszawie, Warszawskiej Uczelni Medycznej oraz Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

Kierunek fizjoterapia w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach medycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Warszawa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia