Turystyka i rekreacja w Kielcach

Kierunek turystyka i rekreacja cieszy się dużą popularnością wśród osób, które lubią podróże, aktywne formy spędzania czasu i swoją zawodową przyszłość wiążą w jakiejś części z branżą turystyczną lub rekreacyjną. W Kielcach znajdziemy propozycję tego kierunku na państwowej uczelni.

Studia na kierunku turystyka i rekreacja proponuje w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Jako absolwent tego kierunku możesz liczyć na to, że będziesz przygotowany do rozumienia problemów współczesnej turystyki i rekreacji, rozpoznawania zjawisk w nim występujących, identyfikowania uwarunkowań jej rozwoju oraz podejmowania działalności w tym zakresie.

Wśród najważniejszych umiejętności, jaki uzyskasz dzięki studiom wymienia się w opisie kierunku:

 • organizacji i samodzielnego prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, jak również dzięki konsultacjom kształcenia zawodowego z pracodawcami – pracy w złożonym systemie organizacyjnym,
 • rozumienia potrzeb i zachowań ludzkich znajdujących odzwierciedlenie w aktywności turystycznej i rekreacyjnej,
 • organizacji i obsługi przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji,
 • przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców,
 • efektywnej komunikacji interpersonalnej, w tym fachowej, profesjonalnej obsługi klientów,
 • posługiwania się dwoma językami obcymi, z tym, że jednym na poziomie samodzielności B2 i drugim na poziomie A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz porozumiewania się językiem specjalistycznym w działalności zawodowej.

Dodatkowo absolwent specjalności:

 • Turystyka wiejska – będzie przygotowany do: organizacji i promocji turystyki wiejskiej; kreowania oraz koordynowania rozwoju turystyki wiejskiej w gminie i powiecie; pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych UE; prowadzenia strategii marketingowej w agroturystyce, przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń elektronicznych; obsługi i zarządzania gospodarstwem agroturystycznym.
 • Organizacja i obsługa ruchu turystycznego – będzie także przygotowany do: obsługi ruchu turystycznego z punktu widzenia organizatora turystyki i pilota grup turystycznych; organizowania i realizowania imprez turystycznych wraz z praktyczną znajomością zasad bezpieczeństwa w czasie ich trwania; stosowania nowoczesnych technik informatycznych w obsłudze ruchu turystycznego, w tym pozyskiwania ważnych informacji za pośrednictwem rozmaitych programów komputerowych i internetu; kulturalnej obsługi klienta; znajomości podstawowych rozwiązań organizacji systemu czy sieci turystycznej.
 • Hotelarstwo – będzie wyposażony w umiejętności: organizacji pracy i zarządzania hotelem; znajomości specyfiki pracy na różnych stanowiskach i rozwiązywania problemów zarządzania zasobami ludzkimi; fachowej, profesjonalnej obsługi klientów, w tym osób niepełnosprawnych; sprawnego posługiwania się sprzętem komputerowym i obsługiwania komputerowych systemów hotelowych; oceny rozwoju rynku hotelarskiego w wybranym regionie i w Polsce.
 • Turystyka zdrowotna – będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie: jej segmentów (turystyki medycznej i uzdrowiskowej oraz Spa i Wellness), nowych trendów i kierunków; czynników rozwoju, rozmieszczenia i profili działania; praktycznych zasad funkcjonowania obiektów związanych z turystyką zdrowotną oraz obsługi turystów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.

Uczelnie prowadzące kierunek turystyka i rekreacja w Kielcach

 • TURYSTYKA I REKREACJA , Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia turystyczne Kielce. Interesujesz się różnymi formami ruchu turystycznego, myślisz o tym, by go w przyszłości organizować i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia turystyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Kielcach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Kielcach:

Studia w Kielcach

Kierunki studiów w Kielcach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Uczelnie Kielce

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia