Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

uczelnia publiczna, Gdańsk, Trójmiasto

Początków historii Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu sięgają roku 1952, kiedy powołano do życia Technikum Wychowania Fizycznego, a niedługo później – w 1957 roku towarzyszące mu Studium Nauczycielskie Wychowania Fizycznego. Jednak dopiero uzyskanie w 1969 roku statusu Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego otworzyło nowe możliwości działania placówki jako jednostki nie tylko dydaktycznej, ale i naukowej. W roku 1973 WSWF przyjęła imię lekarza i chemika Jędrzeja Śniadeckiego, który jest patronem uczelni do dnia dzisiejszego. W 1981 roku WSWF została przemianowana na Akademię Wychowania Fizycznego, zaś w 2001 roku na Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu.

Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk;
awf.gda.pl

Kierunki studiów - AWFiS Gdańsk

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

  • AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I TERAPIA ŚRODOWISKOWA
  • DIAGNOSTYKA SPORTOWA
  • DIETETYKA W SPORCIE I REKRACJI
  • FIZJOTERAPIA
  • KOSMETOLOGIA
  • SPORT
  • TERAPIA ZAJĘCIOWA
  • TRENER PERSONALNY I FITNESS
  • TURYSTYKA I HOTELARSTWO
  • WYCHOWANIE FIZYCZNE

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: awf.gda.pl/studia-podyplomowe

Kontakt

Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

AWFiS Gdańsk - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Studia w Trójmieście i województwie pomorskim