Kierunki studiówKierunki studiów GdańskStudia GdańskStudia medyczneStudia sportowe

Terapia zajęciowa – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Studia na kierunku terapia zajęciowa koncentrują się wokół zagadnień związanych z optymalizacją ludzkiego zdrowia oraz podnoszeniem poziomu jakości życia w aspekcie fizycznym, psychicznym, społecznym, duchowym poprzez podejmowanie działań terapeutycznych, których celem jest m.in. wsparcie w procesie samorealizacji, twórczego spełniania się, odkrywania własnych potencjałów i poczucia satysfakcji z zaspokajanych potrzeb w ramach przyjętego stylu i sposobu życia.

Student zapoznaje się m.in. z terapią zajęciową – z jej definicją, celami, formami, metodami, rodzajami, a także z zakresami i obszarami jej oddziaływania.

Zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu nauk, o zdrowiu i kulturze fizycznej, nauk medycznych, oraz społecznych w wymiarze niezbędnym do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego.

Studia wyróżniają się dużą liczbą zajęć praktycznych prowadzonych w formie ćwiczeń oraz praktyk zawodowych, dzięki czemu student obok wiedzy teoretycznej nabywa kompetencje i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy z pacjentem.

W harmonogramie zajęć zawarto przedmioty oraz grupy zajęć pozwalające na nabycie kwalifikacji pedagogicznych, co stanowi ewenement wyróżniający kierunek terapia zajęciowa prowadzony w AWFiS w Gdańsku na tle innych uczelni w Polsce. Nabyte kwalifikacje pedagogiczne pozwalają na uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w formie studiów podyplomowych np. z zakresu surdopedagogiki, tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki, resocjalizacji i innych, co zwiększa szanse absolwenta na znalezienie atrakcyjnej pracy.

KOMPETENCJE

  • tytuł zawodowy licencjata w zakresie terapii zajęciowej
  • kompetencje w zakresie podejmowania działań diagnostycznych niezbędnych do oceny stanu zdrowia beneficjenta rozpoczynającego terapię zajęciową
  • kompetencje w zakresie podejmowania działań profilaktycznych, terapeutycznych i edukacyjnych zapobiegających oraz zmniejszających skutki obniżonej wydolności intelektualnej, psychicznej, fizycznej i społecznej, duchowej (noetycznej) beneficjenta
  • kompetencje w zakresie planowania, projektowania, organizowania i realizowania procesu terapii zajęciowej związanego z profilaktyką i usprawnianiem osób z różnego typu dysfunkcjami, zaburzeniami narządu ruchu, obniżeniem sprawności i wydolności fizycznej wieku rozwojowego i dorosłego
  • kompetencje w zakresie kontrolowania efektywności procesu terapii zajęciowej oraz identyfikowania błędów i zaniedbania w procesie usprawniania, a także kompetencje w zakresie prowadzenia dokumentacji niezbędnej do monitorowania efektów terapii zajęciowej

Kariera i praca

  • instytucje związane z opieką zdrowotną, społeczną, ośrodki działające na rzecz osób z niepełnosprawnością, uzależnionych i wykluczonych społecznie jak dzienne i stacjonarne oddziały szpitalne, placówki pomocy społecznej, placówki oświatowe np. edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, WTZ-ety, domy dziecka, domy seniora, sanatoria, różnego typu organizacje pozarządowe, świetlice terapeutyczne
  • własny gabinet terapeutyczny

ZOBACZ RÓWNIEŻ:
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU W GDAŃSKU
RODZAJE STUDIÓW GDAŃSK

Więcej informacji o kierunkach sportowych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia sportowe Gdańsk. Interesujesz się dyscyplinami sportowymi, myślisz w przyszłości zostać trenerem lub menedżerem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia sportowe w Polsce.

Więcej informacji o kierunkach medycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia medyczne Gdańsk. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Gdańsku.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku i woj. pomorskim:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia