Fizjoterapia – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

O przyjęcie na studia na kierunku fizjoterapia, proponowane przez AWFiS w Gdańsku, ubiegać się mogą kandydaci posiadający predyspozycje do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ma w swojej ofercie jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia, o profilu praktycznym, prowadzone w trybie stacjonarnym.

Studia te mają charakter interdyscyplinarny, koncentrują się na zagadnieniach związanych z nauką o zdrowiu, medycyną i naukami o kulturze fizycznej w zakresie uzyskania wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do samodzielnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Student zapoznaje się z podstawami nauk medycznych i społecznych, nabywa umiejętności z zakresu klinicznych podstaw fizjoterapii, fizjoterapii ogólnej i klinicznej, uczestniczy w praktykach zawodowych. Uzyskuje kompetencje w zakresie diagnozowania funkcjonalnego, programowania terapii oraz wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych (kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, terapii manualnej, odnowy biologicznej, doboru sprzętu protetyczno-ortotycznego i pomocy rehabilitacyjnych) oraz wdrażania działań profilaktycznych zapobiegających chorobom i niepełnosprawności ruchowej.

Kierunek przygotowuje do wykonywania medycznego zawodu regulowanego ustawowo, wyróżnia się dużą liczbą zajęć praktycznych prowadzonych w szpitalach i przychodniach. Wysokospecjalistyczna kadra nauczycieli akademickich zapewnia kształcenie na wysokim poziomie teoretycznym i praktycznym.

Perspektywy zawodowe absolwenta fizjoterapii:

  • jednostki ochrony zdrowia (szpitale, sanatoria, ambulatoria i przychodnie rehabilitacyjne);
  • gabinety fizjoterapeutyczne;
  • ośrodki prowadzące działalność prozdrowotną (typu wellness, spa);
  • hotele posiadające zaplecze w zakresie fizjoterapii i odnowy biologicznej;
  • kluby sportowe lub fizjoterapia personalna sportowców;
  • ośrodki prowadzące działalność korekcyjno-kompensacyjną;
  • szkoły i przedszkola prowadzące nauczanie integracyjne i specjalne.

Więcej informacji o tym kierunku na stronie AWFIS w Gdańsku

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

STUDIA MEDYCZNE GDAŃSK
STUDIA MEDYCZNE W POLSCE
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU W GDAŃSKU
RODZAJE STUDIÓW GDAŃSK

UCZELNIE W GDAŃSKU / TRÓJMIEŚCIE

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia