Akademia Wychowania Fizycznego w KrakowieUczelnia

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie jest trójwydziałową Uczelnią wyższą o pełnych prawach akademickich, mającą względnie ustabilizowaną kadrę naukową, nowoczesną bazę materialną i dobre perspektywy dalszego rozwoju. Na trzech wydziałach: Wychowania Fizycznego i Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Rehabilitacji Ruchowej działają 2 instytuty (Instytut Fizjologii Człowieka, Instytut Nauk Humanistycznych), 20 katedr i 44 zakłady dydaktyczno-naukowe, 3 pracownie naukowe oraz jednostki międzywydziałowe i pozawydziałowe.Kierunki studiówRekrutacja

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie

TURYSTYKA I REKREACJA (S/N)

wynik nowej matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z dowolnego przedmiotu (przedmiot A – jeden przedmiot do wyboru) i języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański lub włoski (przedmiot B – jeden język do wyboru).

TURYSTYKA PRZYGODOWA (S)

wynik nowej matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z dowolnego przedmiotu (przedmiot A – jeden przedmiot do wyboru) i języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański lub włoski (przedmiot B – jeden język do wyboru).

ZARZĄDZANIE REKREACJĄ I ROZRYWKĄ (S)

wynik nowej matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z dowolnego przedmiotu (przedmiot A – jeden przedmiot do wyboru) i języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański lub włoski (przedmiot B – jeden język do wyboru).

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie

WYCHOWANIE FIZYCZNE (S)

wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie na dystansie 50 metrów.

SPORT (S)

Na kierunek sport mogą starać się tylko ci kandydaci, którzy posiadają aktualną, co najmniej III klasę sportową w olimpijskich dyscyplinach i konkurencjach sportu.

Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie na dystansie 50 metrów.

KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH (S)

wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie na dystansie 50 metrów.

WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH (S)

wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie, bieg, skok w dal z miejsca, bieg po kopercie.

Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie

FIZJOTERAPIA (S)

Nabór na studia na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego jednego z czterech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologia, fizyka, chemia lub matematyka

TERAPIA ZAJĘCIOWA (S)

Nabór na studia na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego jednego z czterech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologia, wiedza o społeczeństwie, chemia lub matematyka

KOSMETOLOGIA (S)

Nabór na studia na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego jednego z trzech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologia, chemia lub matematyka

Zastosowane skróty:

S – studia stacjonarne

N – studia niestacjonarne zaoczne

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można w dziale REKRUTACJA na stronie Akademia Wychowania Fizycznego w KrakowieStudia podyplomowe

BRAK INFORMACJILokalizacja
Kontakt

Al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
https://www.awf.krakow.pl


Zbliżające się wydarzenia