Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

uczelnia publiczna, Kraków

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie proponuje kandydatom studia sportowe, turystyczne oraz z zakresu nauk o zdrowiu i urodzie.

Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków;
https://www.awf.krakow.pl
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie jest trójwydziałową Uczelnią wyższą o pełnych prawach akademickich, mającą ustabilizowaną kadrę naukową, nowoczesną bazę materialną i dobre perspektywy dalszego rozwoju. Na trzech wydziałach: Wychowania Fizycznego i Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Rehabilitacji Ruchowej działają 2 instytuty (Instytut Fizjologii Człowieka, Instytut Nauk Humanistycznych), 20 katedr i 44 zakłady dydaktyczno-naukowe, 3 pracownie naukowe oraz jednostki międzywydziałowe i pozawydziałowe.

Kierunki studiów - AWF w Krakowie

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Rekrutacja

Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2024/2025 przyjęte uchwałami Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w dniu 22 czerwca 2023 roku Sprawdź zasady rekrutacji 2024/2025 na AWF w Krakowie.

Wydziały AWF w Krakowie

Kontakt

Al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
https://www.awf.krakow.pl

AWF w Krakowie - kierunki studiów, rekrutacja, aktualności

Lokalizacja

Studia w Krakowie i województwie małopolskim